Hypofosfatasi

Revideret: 27.11.2018

Hypofosfatasi karakteriseres af defekt mineralisering af knogler og tænder. Sygdommen har et bredt klinisk spektrum: 

  • Nogle debuterer prænatalt med manglende mineralisering og intrauterin død
  • Andre debuterer perinatalt med respiratorisk insufficiens, skeletmanifestationer og kramper
  • Andre debuterer senere i barndommen med rachitis og frakturer
  • I milde ende er patienter med adult debut, hvor hovedmanifestationer er tidligt tandtab og frakturer.

 

Sygdommen forårsages af mutationer i ALPL-genet, som medfører nedsat aktivitet af vævsuspecifikt basisk fosfatase. Den nedsatte aktivitet medfører abnorm metabolisme af pyridoxal 5-fosfat, fosfoethanolamin og uorganisk pyrofosfat. 

 

Diagnostik

Diagnose stilles ved påvisning af lav aktivitet af basisk fosfatase, forhøjet U-fosfoetanolamin og pyridoxal 5-fosfat med efterfølgende påvisning af en (dominante former) eller to (recessive former) mutationer i ALPL-genet. 

Behandlingsvejledning

Behandling retter sig mod korrektion af hypercalcæmi og behandling af kramper med pyridoxin. 

Bisfosfonater, calcium og vitamin D er relativt kontraindicerede. 

Enzymerstatningsbehandling med asfotase alfa fremmer mineraliseringen af knogler og kan reducere patienternes rachitis, øge vækst og reducere behov for ventilationsunderstøttende behandling. 

Referencer

2689. Bianchi ML. Hypophosphatasia: an overview of the disease and its treatment. Osteoporos Int. 2015; 26(12):2743-57, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26245849 (Lokaliseret 12. maj 2016)
 
2690. Rockman-Greenberg C. Hypophosphatasia. Pediatr Endocrinol Rev. 2013; Suppl 2:230-8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23858621 (Lokaliseret 12. maj 2016)
 
2691. Whyte MP, Greenberg CR, Salman NJ et al. Enzyme-replacement therapy in life-threatening hypophosphatasia. N Engl J Med. 2012; 366(10):904-13, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22397652 (Lokaliseret 12. maj 2016)