Systemiske svampeinfektioner

Revideret: 07.06.2018

Systemiske mykoser omfatter disseminerede og invasive svampeinfektioner i normalt sterile enkeltorganer og forårsages af: 

 • Gærsvampe, der udgør en del af den normale mikroflora på slimhinder. 
 • Skimmelsvampe, der findes vidt udbredt i naturen, og som via inhalation primært giver infektion i lunger og luftveje.
 • Dimorfe svampe, som findes endemisk i geografisk afgrænsede områder uden for Europa, ofte i jord, og via inhalation primært giver infektion i lungerne.

  

De vigtigste disponerende faktorer for systemiske svampeinfektioner er: 

 • Immunsuppression ved:
  • længerevarende neutropeni
  • systemisk glukokortikoid behandling
  • malignitet
  • transplantation
 • Indgreb eller behandling med:
  • bredspektrede antibiotika
  • intravaskulære katetre
  • parenteral ernæring
  • omfattende kirurgi, især ved perforation af abdominalt hulorgan.