Ventrikulær takykardi (VT)

Revideret: 19.05.2020

Skyldes enten en re-entry mekanisme eller øget automaticitet i ventriklerne. QRS-bredden er > 120 millisekunder og kan fremstå med et ensartet QRS-mønster (monomorf VT) eller vekslende QRS-mønster (polymorf VT). Arytmien er potentielt livstruende og kræver ofte akut DC-konvertering. Evt. amiodaron eller lidocain til kredsløbsstabile patienter. Den videre behandling vil bero på en individuel vurdering. 

Behandlingsvejledning

Ved symptomatisk VT bør Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD)-behandling overvejes. Ved implantation af ICD kan Amiodaron evt. anvendes til reduktion af ikke-ønskede ICD-stød. β-blokkere har en dokumenteret livsforlængende effekt, og radiofrekvensablation kan anvendes til udvalgte patienter.