Astma hos voksne - klassifikation

Revideret: 06.02.2018

Klassifikation af astmasværhedsgrad

Tabel 2

Klassifikation af astmasværhedsgrad 

på baggrund af kliniske symptomer forud for start af behandling 

Intermitterende astma
Symptomer højst en gang ugentlig 
Kortvarende akutte forværringer
Natlige astmasymptomer højst 2 gange om måneden
FEV1 eller peakflow større end 80% af forventet værdi
Peakflow- variabilitet eller FEV1- variabilitet mindre end 20%
Mild persisterende astma
Symptomer oftere end 1 gang ugentligt, men sjældnere end dagligt
Akutte forværringer som kan påvirke søvnkvaliteten og de daglige aktiviteter
Natlige symptomer oftere end 2 gange om måneden
FEV1 eller peakflow over 80% af forventet værdi
Peakflow-variabilitet eller FEV1-variabilitet 20-30%
Moderat persisterende astma
Daglige symptomer
Akutte forværringer som påvirker søvnkvaliteten og de daglige aktiviteter
Natlige symptomer oftere end 1 gang ugentligt
Daglig behov for korttidsvirkende β2-agonist
FEV1 eller peakflow på 60-80% af forventet værdi
Peakflow- variabilitet eller FEV1-variabilitet over 30%
Svær persisterende astma
Daglige symptomer
Hyppige akutte forværringer
Hyppige natlige astmasymptomer
Begrænsning af de fysiske aktiviteter
FEV1 eller peakflow mindre end 60% af forventet værdi
Peakflow-variabilitet eller FEV1-variabilitet over 30%


Tabel 3. Klassifikation af astma på baggrund af graden af astmakontrol efter indledt behandling 

  

Karakteristika 

  

Velkontrolleret 

  

Delvist kontrolleret 

  

Ukontrolleret 

Symptom-hyppighed Ingen symptomer (højst 2 gange om ugen) Oftere end 2 gange om ugen 3 eller flere karakteristika for delvist kontrolleret astma er tilstede i løbet af samme uge
Begrænsning i daglige aktiviteter pga. astma Ingen Undertiden
Natlige symptomer/ opvågninger pga. astma Ingen Undertiden
Behov for anfaldsmedicin Ingen (højst 2 gange om ugen) Oftere end 2 gange om ugen
Lungefunktion, peakflow eller FEV1 Normal Mindre end 80% af det normale eller af det personlige bedste
Akutte forværringer Ingen Forekommer Forekommer hyppigt

Den kliniske klassifikation af behandlet astma baseres på graden af sygdomskontrol. Ved sygdomskontrol forstås kontrol af sygdommens manifestationer herunder daglige og natlige symptomer, begrænsninger i dagligdagen på grund af astma, opblussen (akutte forværringer) samt forbrug af anfaldsmedicin. Sygdommen klassificeres, efter opnået grad af kontrol, i velkontrolleret, delvis kontrolleret og ukontrolleret astma. Ved den initiale vurdering af en patient anvendes fortsat klassifikationen baseret på tilstedeværelsen af symptomer og lungefunktions-niveau (tabel 2), men når den medicinske behandling er indledt og effekten af denne vurderes med henblik på eventuelle ændringer, anbefales  klassifikationen på baggrund af astmakontrol, som er beskrevet i tabel 3.