Hoste

Revideret: 24.01.2018

Hoste er et hyppigt symptom, som fører til mange lægekontakter i almen praksis. Man skelner mellem akut hoste som definitorisk varer under 8 uger og kronisk hoste, hvis hosten varer over 8 uger. Den mest almindelige årsag til akut hoste er akut bronkitis, som er en selvlimiterende, ofte viral, nedre luftvejsinfektion. Hosten ved akut bronkitis påvirkes ikke af antibiotikabehandling og svinder i de fleste tilfælde spontant efter 2-4 uger, men kan ved infektion med Adenovirus eller Mycoplasma Pneumoniae vare op til 8 uger og efter infektion med Bordetella Pertussis (kighoste) vare op til 12 uger. Årsager til kronisk hoste er mange og kan være pulmonale (fx astma, lungetumorer, kronisk bronkitis, lungefibrose mm.) eller ekstrapulmonale (fx bihuleproblemer, gastroøsophagal refluks, hjertesygdom, behandling med ACE-hæmmer m.m.). 

Behandlingsvejledning

Behandling af hoste med lægemidler med symptomatisk effekt, uden at der er tale om behandling af årsagen, er ikke særlig effektiv. Ved den produktive hoste med sejt ekspektoration kan man forsøge behandling med ekspektorantia, mens den tørre hoste kan forsøges behandlet med hostestillende midler (man bør huske, at tør hoste ses hos op mod 10% ved ACE-hæmmerbehandling). Ved vedvarende hoste i mere end 4 uger hos en tidligere lungerask bør der tages røntgen af thorax. 

Referencer

2082. Çolak Y, Laursen LC. Udredning og behandling af hoste. Ugeskr Læger. 2013; 7:418-24, http://ugeskriftet.dk/videnskab/udredning-og-behandling-af-hoste (Lokaliseret 26. maj 2016)
 
2491. Llor C, Moragas A, Bayona C et al. Efficacy of anti-inflammatory or antibiotic treatment in patients with non-complicated acute bronchitis and discoloured sputum: randomised placebo controlled trial. BMJ. 2013; 347, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24097128 (Lokaliseret 26. maj 2016)