Smerter

Revideret: 16.04.2018

Smerter kan ud fra et klinisk, praktisk synspunkt inddeles i: 

Denne kliniske inddeling bliver behandlet efterfølgende i specifikke afsnit. 

 

Smerterne kan, uanset om de er akutte eller kroniske, inddeles efter tilgrundliggende mekanisme, og hvor de udgår fra: 

  • Nociceptive somatiske smerter udgår fra knogler, led, muskler, hud og slimhinder. Smerter fra disse områder er ofte vellokaliseret. Ved vævsskader medfører den inflammatorisk betingede perifere sensibilisering ofte en bevægelsesrelateret smerte.
  • Viscerale smerter har typisk en mere diffus udbredning. Smerterne beskrives i mere diffuse vendinger, og der er ofte meddelte smerter til andre og mere fjerne regioner af kroppen, fx hjertesmerter til venstre arm eller galdesmerter til højre skulderblad.
  • Neuropatiske smerter, der opstår og udgår fra det somatosensoriske system som følge af skade eller sygdom, vil ofte blive beskrevet som sviende, stikkende, brændende, evt. jagende eller som elektriske stød. Alle disse smertebeskrivelser er klinisk vigtige for at rejse mistanken om neuropatiske smerte, men er ikke diagnostiske.

Der er meget stor forskel på, hvordan smerterne skal behandles, alt efter om de er akutte, kroniske eller skyldes cancersygdom. Den akutte smerte er typisk et symptom, hvor behandleren finder årsagen til smerterne og behandler dem, hvorimod kroniske smerter i nogle tilfælde kan betragtes som en selvstændig smertesygdom (2592)

Det er i klinisk sammenhæng vanskeligt at skelne mellem nociceptive, viscerale og neuropatiske smerter, og ofte er der tale om blandingstilstande. I daglig praksis er der en algoritme for den kroniske smertetilstand, og den vil blive gennemgået i afsnittet om kroniske smerter. 

Referencer

1528. Jensen NH, Sjøgren P. Praktisk klinisk smertebehandling. Smerter ved cancer og kroniske ikke-maligne tilstande. Munksgaard. 2009; 5. udgave, http://munksgaard.dk/Medicin/Praktisk-klinisk-smertebehandling/9788762807839 (Lokaliseret 10. juni 2016)
 
1814. Jensen TS, JB Dahl, Arendt-Nielsen L. Smerter. FADL’s forlag. 2013; 3. udgave, http://fadlforlag.dk/produkt/smerter/ (Lokaliseret 23. maj 2016)
 
1815. Finnerup NB, Sindrup S, Jensen ST. The evidence for pharmacological treatment of neuropathic pain. Pain. 2010; 150(3):573-81, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20705215 (Lokaliseret 23. maj 2016)
 
1816. McCracken LM, Gauntlett-Gilbert J, Vowles KE. The role of mindfulness in a contextual cognitive-behavioral analysis of chronic pain-related suffering and disability. Pain. 2007; 131:63-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17257755 (Lokaliseret 23. maj 2016)
 

2592. Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeappararet. 2015; , http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/C2305D647E6F4E5B9229D88E96322335.ashx (Lokaliseret 6. juni 2016)