Angst

Revideret: 06.03.2018

Forekomsten af angstlidelser i befolkningen er høj, 1-årsprævalensen skønnes til at være 6-18% og livstidsprævalensen 13-29%. Angsttilstande forekommer dobbelt så hyppigt hos kvinder som hos mænd. Forløbet af angsttilstande er varierende, oftest fluktuerende i intensitet, og hos en del personer er forløbet kronisk. Angsttilstande forekommer hyppigt sammen med andre psykiske lidelser, specielt depression og misbrug, og prognosen er da dårligere, end hvis angsttilstanden forekommer isoleret. Angstlidelser er en af de største sygdomsbyrder og en hyppig årsag til førtidspension. 

Angsttilstande er forbundet med betydelig nedsat livskvalitet og nedsat social funktionsevne.