Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Pneumoni

Revideret: 24.08.2020

Risikovurdering af patienter i henhold til CURB-65

 

CURB-65 score  

Point  

Confusion 

Uræmi (carbamid ≥ 7 mmol/l) 

Respirationsfrekvens > 30/min. 

Blodtryk (diastolisk ≤ 60 mmHg eller systolisk < 90 mmHg) 

1  

Alder ≥ 65 år 

I almen praksis udelades carbamidmåling (CRB-65). 

Patienter med CRB-score i intervallet 2-4 bør indlægges. 

 

Behandling i almen praksis

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

* Clarithromycin har en række kontraindikationer og klinisk betydende interaktioner. Se omtalen under de enkelte præparater. 

 

Mikrobiologi  

 

 

Kommentar  

 

Quinoloner har ingen plads i behandlingen af pneumoni i almen praksis. 

 

Behandling på sygehus ved erhvervelse uden for sygehus

Anbefalet behandling  

 

Let pneumoni (CURB 0-2) 

 

Ved penicillinallergi 

 

Moderat-svær pneumoni (CURB 3-5): 

 

Ved penicillinallergi 

 

Svær pneumoni (CURB 3-5) og radiologisk involvering af flere segmenter eller hypoxi med O2-saturation < 92% eller sepsis med organdysfunktion: 

 

 

Ved penicillinallergi 

 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

 

* Clarithromycin har en række kontraindikationer og klinisk betydende interaktioner. Se omtalen under de enkelte præparater. 

 

** Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab. 

 

Mikrobiologi  

 

 

Behandling på sygehus ved erhvervelse på sygehus

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

 

Børn > 1 måned 

  • Piperacillin / Tazobactam
    300 mg/37,5mg/kg i.v. fordelt på 3 doser, evt. 400 mg/50 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser (højst 12 g/1,5 g).

 

Ved penicillinallergi 

* Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.  

Mikrobiologi  

 

Staphylococcus aureus , gramnegative tarmbakterier, pneumokokker. 

 

Kommentarer  

 

Ved fund af Pseudomonas aeruginosa anbefales: 

 

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Posaconazol Posaconazol "Teva"
TEVA
enterotabletter  100 mg 96 stk. (blister)   753,64
Posaconazol Posaconazole "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  100 mg 24 stk. (blister)   762,03
Posaconazol Posaconazole "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  100 mg 96 stk. (blister)   760,45
Posaconazol Posaconazole "Stada"
STADA Nordic
enterotabletter  100 mg 24 stk. (unit-dose)   755,31
Posaconazol Posaconazole "Stada"
STADA Nordic
enterotabletter  100 mg 96 stk. (unit-dose)   706,65

Referencer

5157. RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin). Baggrundsnotat for hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika ved. 2016; 1.1, https://rads.dk/media/4094/antibiotika-bgn-11-259761.pdf (Lokaliseret 24. august 2020)

 
Gå til toppen af siden...