Hjerteinsufficiens (Fysisk aktivitet som lægemiddel)

Revideret: 26.04.2016

Fysisk træning forbedrer VO2max, hvilepuls og ventilation (311). En metaanalyse fra 2010 viser, at fysisk træning reducerer mortaliteten. Der var ligeledes reduceret risiko for sygehusindlæggelse (1755)

 

Aktivitet

Træningsanbefalingerne følger holdningspapir udarbejdet af Dansk Cardiologisk Selskab

Baseret på ovenstående anbefales: 

 • Træning til alle hjertesvigtspatienter i NYHA funktionsklasse II-III, som er fuldt medicinsk optitreret og velkompenserede gennem 3 uger.
 • Alle patienter bør vurderes af en kardiolog inden initiering af et træningsprogram.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager og for at fastlægge individuel arbejdskapacitet bør træningen forudgås af en symptomlimiteret arbejdstest.
 • Superviseret træning individuelt tilrettelagt træningsprogram efter initial arbejdstest:
  Intensitet ved meget lav arbejdskapacitet (< 40W) 40-60 % af maksimal arbejdskapacitet gentagne daglige korte perioder a 5-10 minutter.
  Intensitet ved lav arbejdskapacitet (40-80 W) 40-60 % af maksimal arbejdskapacitet 1-2 daglige træningsperioder a 15 minutter.
  Intensitet ved moderat arbejdskapacitet (> 80W) 60-80 % af maksimal arbejdskapacitet 3 x ugentligt i 3 måneder.

 

Træning af hjertesvigtspatienter med meget lav arbejdskapacitet skal tilrettelægges med daglige korte træningssessioner med lav intensitet med gradvis øgning af træningsvarighed. Når patienten kan træne 30 sammenhængende minutter, kan træningshyppighed sænkes til 2-3 ugentlige sessioner med gradvis øgning af intensitet. 

Generelt anbefales ikke træning af patienter i NYHA IV, om end der foreligger studier, hvor udvalgte patienter har trænet uden at frembyde sikkerhedsmæssige problemer. 

 

Kontraindikationer

Relative kontraindikationer: 

 • vægtøgning >1,8 kg over 1-3 dage
 • Fald i systolisk blodtryk ved belastning (arbejdstest)
 • NYHA IV
 • Kompleks ventrikulær arytmi i hvile eller ved belastning (arbejdstest)
 • Hjertefrekvens i hvile >100.

 

Absolutte kontraindikationer: 

 • Forværring i funktionsdyspnø eller nyopstået hviledyspnø over 3-5 dage
 • Signifikant iskæmi ved lav belastning (< 2 METS eller 50W)
 • Akut sygdom eller feber
 • Nylig tromboemboli
 • Aktiv pericarditis eller myocarditis
 • Moderat/svær aortastenose
 • Operationskrævende klapinsufficiens
 • AMI inden for 3 uger
 • Nyopstået atrieflimmer

Referencer

1755. Davies EJ, Moxham T, Rees K et al. Exercise training for systolic heart failure: Cochrane systematic review and meta-analysis. Eur J Heart Fail. 2010; 12(7):706-15, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20494922 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

311. Lloyd-Williams F, Mair FS, Leitner M. Exercise training and heart failure: a systematic review of current evidence. Br J Gen Pract. 2002; 52(474):47-55, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11791816 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
Gå til toppen af siden...