Parallelimporteret medicin

Revideret: 23.04.2018
Lotte Hedegaard (Forfatter),

Parallelimporteret medicin er originalmedicin købt i et andet EU-land og dernæst importeret til Danmark. 

 

Parallelimporteret medicin på pro.medicin.dk: 

 

Når parallelimporteret medicin har samme navn som originalproduktet 

På pro.medicin.dk omtales parallelimporteret medicin i præparatbeskrivelserne under originalpræparatet, hvis det sælges under samme navn som originalpræparatet. Du kan i så fald finde det parallelimporterede produkt i afsnittet "Pakninger, priser, tilskud og udlevering". I parentes, efter dispenseringsformen, vil navnet på det parallelimporterende firma stå (i eksemplet nedenfor "2care4"): 

 

Parallelimport på pro.medicin.dk 

 

Når parallelimporteret medicin hedder noget andet end originalproduktet 

Hvis det parallelimporterede præparat sælges under et andet navn end originalpræparatet, har det sin egen præparatbeskrivelse. Det vil så være angivet under punktet "Firma", at produktet er parallelimporteret. 

 

Parallelimport firma 

Vær opmærksom på hjælpe- og farvestoffer 

Parallelimporteret medicin kan indeholde andre hjælpe - og farvestoffer end det originale præparat. Oplysninger om parallelimporteret medicins udseende, evt. farvestoffer og andre hjælpestoffer fremgår af indlægssedlen. Du kan finde indlægssedler her: indlægssedler.dk

Gå til toppen af siden...