DDD

Revideret: 01.07.2021
Louise Thrane (Forfatter),

DDD 

En DDD (Defineret DøgnDosis) er en enhedsbetegnelse, der benyttes ved sammenlignende opgørelser af forbruget af lægemidler. En DDD er således en statistisk måleenhed og afspejler ikke nødvendigvis den faktiske dosis, som gives til en patient på en bestemt indikation. 

DDD-værdien for et lægemiddelstof fastsættes af en ekspertgruppe fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og angives pr. administrationsvej. De gældende DDD-værdier og baggrunden for DDD-systemet kan findes på WHO's hjemmeside

 

Pris pr. DDD anvendes i Medicin.dk-regi først og fremmest til at pejle sig frem til billigste pakning blandt forskellige dispenseringsformer og styrker inden for samme præparat (se fx Cipralex®) eller billigste pakning blandt forskellige generiske præparater med flere forskellige styrker/pakningsstørrelser (se fx afsnittet SSRI). I sidstnævnte tilfælde giver det derimod ingen mening at sammenligne DDD-prisen mellem to forskellige aktive stoffer, fx citalopram og sertralin.  

 

Priser 

De angivne priser er incl. moms og evt. receptgebyr (ESP, ekspeditionsprisen). 

Ikke-apoteksforbeholdte lægemidler er uden fast pris, og prisfeltet vil derfor være udfyldt med 'ikke fast pris'. 

Gå til toppen af siden...