Methotrexat (forgiftninger)

Revideret: 21.06.2019
Redaktionen (Forfatter),

Toksikologi

Methotrexat bremser DNA- og RNA-syntese ved at hæmme dihydrofolatreduktase (DHFR), som er nødvendigt for reduktion af folsyre til folininsyre. 

 

Tosisk dosis: Overskridelse af terapeutisk dosis er farlig, se præparatbeskrivelserne. Toksiciteten er mere afhængig af, hvor længe man har været eksponeret, end hvor stor dosis der er indtaget. Derfor skal patienten behandles øjeblikkeligt. 

 

Årsag til forgiftningen er meget ofte, at patienten fejlagtigt har indtaget methotrexat dagligt i stedet for ugentligt (som ordineret af lægen). 

Klinik

I løbet af timer: Kvalme, opkastninger. 

I løbet af dage: Stomatitis, øsofagitis, dermatitis, diarré, blødninger, lever- og nyrepåvirkning. 

Efter 1-2 uger ses knoglemarvsuppression. 

Behandling

Folininsyre 

  • Behandlingen skal påbegyndes hurtigst muligt (essentielt) og inden for 24 timer efter methotrexatindgiften. Der gives folininsyre i mindst samme mængde som methotrexatdosis.
  • Ved indtagelse af en stor, men ukendt dosis methotrexat gives til voksne 75 mg folininsyre (10 mg/m 2 /dosis til børn), og derefter 12 mg hver 6. time (i alt 4 doser). Herefter behandles efter methotrexatkoncentrationen.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

 

Levofolininsyre 

  • Ved anvendelse af levofolininsyre halveres doserne ift. folininsyre.

 

Behandlingen fortsættes, indtil S-methotrexat er < 50 nanomol/l, eller indtil evt. knoglemarvsdepression ophører, uanset S-methotrexat.  

Hydrering (3 l/døgn) og alkalinisering af urinen med natriumhydrogencarbonat skal foretages samtidigt. Hydrogencarbonat-dosis skal tilpasses, således at pH i urinen ≥ 7.
Behandling af methotrexatforgiftning bør ske i samråd med (børne-)hæmatologisk specialafdeling.  


Folininsyrebehandling under methotrexatbehandling, herunder behandling af overdosering, er en opgave for den behandlingsansvarlige afdeling, da behandlingseffekten som regel ønskes opretholdt.  

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

 

Antidoter

Folininsyre (antidoter ved cytostatikabehandling) . 

Gå til toppen af siden...