Du har søgt på: Myelomatose

- der blev fundet 26 resultater
Vælg område:
 
Søgeresultater, Præparater :
Alkeran®  (Anvendelsesområder: ...Maligne hæmatologiske sygdomme som Hodgkins sygdom og myelomatose. Anvendes i sjældne tilfælde ved cancer ovarii. Melphalan bør kun anvendes, når beh...)
 
Bendamustin "Actavis"  (Anvendelsesområder: ...dgkin-lymfom, som progredierer under eller kort tid efter behandling med rituximab. Myelomatose i kombination med prednison til patienter > 65 år, som er uegnede til autolog trans...)
 
Bendamustine "Fresenius Kabi"  (Anvendelsesområder: ...dgkin-lymfom, som progredierer under eller kort tid efter behandling med rituximab. Myelomatose i kombination med prednison til patienter > 65 år, som er uegnede til autolog trans...)
 
Bendamustinhydrochlorid "Accord"  (Anvendelsesområder: ...dgkin-lymfom, som progredierer under eller kort tid efter behandling med rituximab. Myelomatose i kombination med prednison til patienter > 65 år, som er uegnede til autolog trans...)
 
Bendamustinhydrochlorid "Intas" - Udgået: 07-09-2020  (Anvendelsesområder: ...dgkin-lymfom, som progredierer under eller kort tid efter behandling med rituximab. Myelomatose i kombination med prednison til patienter > 65 år, som er uegnede til autolog trans...)
 
Bortezomib® "Stada"  (Anvendelsesområder: ...myelomatose i kombination med melphalan og prednisolon hos patienter, som er uegnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation. Tidligere ubehandlet myelomatose i kombination med dexamethason eller dexamethason og thalidomid hos patienter, som er egnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation. Progressiv myelomatose...)
 
Bortezomib "Stada"  (Anvendelsesområder: ...myelomatose i kombination med melphalan og prednisolon hos patienter, som er uegnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation. Tidligere ubehandlet myelomatose i kombination med dexamethason eller dexamethason og thalidomid hos patienter, som er egnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation. Progressiv myelomatose...)
 
Caelyx® pegylated liposomal  (Anvendelsesområder: ...og udbredt mukokutan eller visceral sygdom. Metastaserende mammacancer . Progressiv myelomatose i kombination med bortezomib hos patienter, der har modtaget mindst én tidligere be...)
 
Cyclophosphamid "2care4"  (Anvendelsesområder: ...Maligne lidelser, især mammacancer, myelomatose, lymfomer og leukæmier. Anvendes også som immunosuppressivum. Cyclophosphamid bør k...)
 
Darzalex  (Anvendelsesområder: ...myelomatose i kombination med lenalidomid og dexamethason eller bortezomib , melphalan og prednison , hvor transplantation ikke er egnet. Nydiagnosticeret myelomatose i kombination med bortezomib , thalidomid og dexamethason , hvor transplantation er egnet. Recidiverende/refraktær myelomatose som monoterapi ved sygdomsprogression efter tidligere behandling med proteasomhæmmer og immunmodulerende middel. Recidiverende/refraktær myelomatose...)
 
Empliciti  (Anvendelsesområder: ...Myelomatose i kombination med lenalidomid og dexamethason, når mindst en tidligere behandling er prøvet. Refraktær myelomatose i kombination m...)
 
Farydak  (Anvendelsesområder: ...Myelomatose (recidiv og/eller refraktær) med mindst to forudgående behandlingsregimer, herunder...)
 
Imnovid®  (Anvendelsesområder: ...Myelomatose i kombination med bortezomib og dexamethason efter mindst én anden behandling, herunder lenalidomid. Myelomatose i kombination med dexamethason efter mindst to andre behandlinger, herunder lenalidomid og bortezomib. Pomalidomid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til myelomatose...)
 
IntronA®  (Anvendelsesområder: ...v hepatitis C Hårcelleleukæmi Kronisk myeloid leukæmi Vedligeholdelsesbehandling af myelomatose hos patienter, der har responderet på indledende kemoterapi Supplerende behandling ...)
 
Kyprolis  (Anvendelsesområder: ...Myelomatose, når mindst én anden behandling tidligere er prøvet. Anvendes i kombination med len...)
 
Levact  (Anvendelsesområder: ...dgkin-lymfom, som progredierer under eller kort tid efter behandling med rituximab. Myelomatose i kombination med prednison til patienter > 65 år, som er uegnede til autolog trans...)
 
Melphalan "Macure"  (Anvendelsesområder: ...entionel i.v. dosis Myelomatose Fremskreden cancer ovarii Højdosis i.v. med eller uden hæmatopoietisk stamcelletransplantation Myelomatose Højrisiko neuroblas...)
 
Mozobil  (Anvendelsesområder: ...å opsamling og efterfølgende autolog transplantation hos patienter med lymfom eller myelomatose. Plerixafor bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendsk...)
 
Neofordex  (Anvendelsesområder: ...myelomatose i kombination med andre lægemidler. Dexamethason bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til myelomatose...)
 
Ninlaro  (Anvendelsesområder: ...Myelomatose i kombination med lenalidomid og dexamethason , når mindst én tidligere behandling ...)
 
Pamifos  (Anvendelsesområder: Tumorinduceret hypercalcæmi Forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser Myelomatose.)
 
Revlimid®  (Anvendelsesområder: ...lymfom . Myelomatose tidligere ubehandlet, hvor transplantation ikke er egnet vedligeholdelsesbehandling (monoterapi) af nydiagnosticeret myelomatose efter au...)
 
Sarclisa  (Anvendelsesområder: ...Recidiverende og refraktær myelomatose i kombination med pomalidomid og dexamethason, når mindst to behandlinger, inklusiv...)
 
Sendoxan®  (Anvendelsesområder: ...Maligne lidelser, især mammacancer, myelomatose, lymfomer og leukæmier. Anvendes også som immunosuppressivum. Cyclophosphamid bør k...)
 
Thalidomide "Celgene"  (Anvendelsesområder: ...myelomatose i kombination med melphalan og prednison som førstevalgsbehandling af voksne > 65 år, eller som er uegnede til højdosis kemoterapi. Thalidomid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til myelomatose...)
 
Velcade  (Anvendelsesområder: ...myelomatose i kombination med melphalan og prednisolon hos patienter, som er uegnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation. Tidligere ubehandlet myelomatose i kombination med dexamethason eller dexamethason og thalidomid hos patienter, som er egnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation. Progressiv myelomatose...)
 
Søgeresultater, Lægemiddelgrupper :
Bisfosfonater (hypercalcæmi)  (myelomatose)