Om Medicin.dk

Revisionsdato: 01.10.2020

Baggrund 

Medicin.dk har udgivet information om medicin i mere end 45 år. Fra opstart i 1975 som bøgerne Lægemiddelkataloget®, Kittelbogen og Medicinhåndbogen®.
I dag er Medicin.dk en højteknologisk virksomhed, der leverer opdaterede, videnskabelige data om lægemiddelinformation via et stort antal platforme.  

 

Vision  

Det er Medicin.dk's vision at levere et værdifuldt bidrag til det danske samfund ved at give sundhedsprofessionelle og borgere let og lige adgang til troværdig, dybtgående og brugbar viden om forebyggelse og behandling med lægemidler.  

 

Mission 

Det er Medicin.dk's mission at levere innovative løsninger til borgere, sundhedsvæsenet og samfundet. 

 

Medicin.dk logo 

 

 

Services  

Medicin.dk services er blandt andet:  

  • frit tilgængelige websites; pro.medicin.dk, min.medicin.dk og indlægssedler.dk
  • beslutningsstøtteredskaber, der understøtter ordination, integreret i lægesystemer i lægepraksisser og på hospitaler og sygehuse i Danmark
  • data der bruges i apotekssystemer, på andre sundhedswebsites (netdoktor.dk, apoteket.dk, Patient- og Lægehåndbogen på Sundhed.dk).
  • data der integreres i EPJ, EOJ og andre it-systemer, der indeholder medicinhåndteringselementer, fx bostedsystemer.
  • apps.

 

Læs mere om Medicin.dk services

 

Redaktionelt  

Medicin.dk udarbejdes af  

  • 250 lægefaglige eksperter
  • en redaktion bestående af fire klinisk aktive speciallæger
  • et redaktionssekretariat med farmaceutisk ekspertise
  • en række specialkonsulenter.

 

Læs om Redaktion, Redaktionssekretariat, Forfattere og Referenter

 

 

Strategi for 2020-2025 - "Nye veje til en ny virkelighed"  

Strategien er opdelt i fem strategitemaer med hver deres underlæggende ambition. 

 

1. Styrket netværk og større synlighed 

Det er Medicin.dk's ambition at være en anerkendt, troværdig og synlig partner, som aktivt skaber nye forretningsmuligheder gennem synergi og forpligtigende samarbejder. 

 

2. Nye formidlingsformer og målgrupper 

Det er Medicin.dk's ambition at være faglig førende i formidling til og udvikling af differentierede kommunikationsplatforme med fokus på nye teknologier og målgrupper. 

 

3. Nye teknologier og muligheder 

Det er Medicin.dk's ambition at være nytænkende og skabe rum for udvikling af nye produkter og funktionaliteter som kan skabe vækst og overskud på mellemlang til lang sigt. 

 

4. Strømlining og forbedringsprocesser 

Det er Medicin.dk's ambition at være en veldrevet attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og udfordre de bedste medarbejdere, og skabe et fundament for faglig udvikling og en sund forretning. 

 

5. Tilstødende strategier 

Det er Medicin.dk's ambition at være en smidig organisation, som hurtig fanger nye opgaver og trends og omsætter dem til konkrete løsninger. 

 

Læs også om  

Medarbejdere på Medicin.dk. 

Se organisationsdiagram for Medicin.dk.