Pharmalgen® Hveps

V01AA07
 
 

Allergenekstrakt til diagnostik og allergen immunterapi. 

Anvendelsesområder

Diagnostik og behandling af IgE-medieret allergi. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 120 mikrogram allergenekstrakt. Opløsningen kan evt. fortyndes til ønsket styrke. 

Doseringsforslag

Der henvises til produktresuméet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.
  • Alutard® SQ og Aquagen® SQ er kontraindiceret.
  • Soluprick® SQ kan anvendes.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Pharmalgen® til behandling: 

 • Immunkomplekssygdomme
 • Immundefektsygdomme
 • Maligne sygdomme
 • Svær kronisk astma (FEV1 vedvarende under 70% af forventet værdi efter adækvat medicinsk behandling).
 • Ved behandling med β-blokkere samt ved svær koronarsygdom skal man være opmærksom på, at dette kan vanskeliggøre behandling af anafylaksi med adrenalin.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere øger risikoen for anafylaktisk reaktion, og kombinationen bør undgås.

Forsigtighedsregler

 • Hos patienter med forhøjet baseline S-tryptase-niveau og/eller mastocytose kan risikoen for systemiske allergiske stikreaktioner og graden af disse være forøget. Sådanne patienter kan risikere mindre langvarig effekt af allergen immunterapi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Dyspnø, Hoste.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Urticaria.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Rygsmerter.
Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere øger risikoen for anafylaktisk reaktion, og kombinationen bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Priktest med SQ-standardiserede allergenekstrakter (Soluprick®) kan gennemføres, men bør ligesom med andre allergener udskydes til efter graviditeten, medmindre resultatet er af afgørende betydning for kvindens helbred.
 • Intrakutantest og provokationstest bør ikke anvendes under graviditet pga. risiko for anafylaksi.
 • Vedligeholdelsesbehandling kan fortsættes. Behandling bør ikke opstartes, og behandling i titreringsfasen bør afbrydes.
  Se endvidere Allergen immunterapi (Allergener).
Referencer: 4405, 3711, 4404

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Soluprick®: Må tappes. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens. Se medfølgende brugsvejledning. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Brugsfærdig injektionsvæske har forskellig holdbarhed alt efter koncentration. Se medfølgende brugsvejledning.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 120 mikrogram/htgl. 057372
4 htgl. a 0,12 mg + solvens
2.042,05

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


4404 Shaikh WA, Shaikh SW A prospective study on the safety of sublingual immunotherapy in pregnancy Allergy 2012 67 741-3 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22486626


4405 Oykhman P, Kim HL, Ellis AK Allergen immunotherapy in pregnancy Allergy Asthma Clin Immunol 2015 11 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26561490

 
 

Revisionsdato

2019-01-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...