Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark"

J05AR03
 
 

Antiviralt middel mod HIV og HBV. Kombination af emtricitabin og tenofovirdisoproxil. Begge stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptaseTenofovirdisoproxil og emtricitabin hæmmer HBV-replikation. 

Anvendelsesområder

Behandling 

 • I kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV 1-inficerede voksne. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.
 • Af HIV 1-inficerede unge i alderen 12-18 år med NRTI-resistens eller -toksicitet, der udelukker brug af førstevalgspræparater.

 

Profylakse 

 • I kombination med god praksis for sikker sex før eksponering for at mindske risikoen for seksuelt erhvervet HIV 1-infektion hos meget udsatte voksne.
 • Indikationen for profylaktisk behandling mod HIV kræver > 2 ubeskyttede anale samlejer inden for de sidste 3 måneder eller rektal gonoré eller syfilis inden for det sidste ½ år.


Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil (som succinat). 

Doseringsforslag

Behandling 

 • Voksne og unge > 12 år med legemsvægt ≥ 35 kg. 1 tabl. 1 gang dgl.

 

Profylakse 

 • Voksne. 1 tabl. 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Tages bedst sammen med et måltid.
 • Tabletten kan evt. opløses i 1 dl postevand, appelsinjuice eller druesaft og indtages umiddelbart.
 • Ved opkastning inden for 1 time efter indtagelse af tabletten tages en ny tablet.
 • Glemt dosis kan tages ind til 12 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Unge 12-18 år 

  Bør ikke anvendes. 

   

  Voksne 

  GFR (ml/min.)  

  Behandling af  

  HIV-infektion  

  Profylakse før  

  eksponering  

  50-60 

  1 tabl. 1 gang dgl. 

  Bør ikke anvendes 

  30-49 

  1 tabl. hver 2. dag.
  Tæt monitorering af nyrefunktion. 

  Bør ikke anvendes 

  < 30 

  Bør ikke anvendes, da passende dosisreduktion ikke er mulig med kombinationspræparatet. 

  Bør ikke anvendes 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Profylaktisk brug før eksponering ved ukendt eller positiv HIV 1-status.

Forsigtighedsregler

 • Profylakse mod smitte med HIV 1 før eksponering:
  • Virkningen er ikke altid effektiv.
  • Tidsinterval ind til opnåelse af profylaktisk virkning synes at være 3 dage.
  • Bør kun anvendes efter samlet strategi for profylakse af HIV 1-infektion, anbefaling af konsekvent og korrekt brug af kondom, viden om HIV 1-status og regelmæssig test for andre seksuelt overførebare infektioner.
 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed ved hepatomegali, hepatitis eller nedsat leverfunktion.
 • Unge 12-18 år
  • Pga. usikkerhed vedrørende langtidsvirkningen af tenofovirdisoproxilfumarat på nyrer skal der fastlægges individuel monitorerings- og opfølgningsplan.
 • Nyrefunktionen (eGFR og serum-fosfat) bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • Hos patienter uden renale risikofaktorer:
   • efter 3 måneders behandling
   • derefter hver 3.-6. måned.
  • Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion:
   • hyppigere kontrol er nødvendig.
 • Ved forværring af nyrefunktionen uden anden påviselig forklaring bør seponering af tenofovir overvejes.
 • Nyrefunktionen skal kontrolleres tæt ved samtidig behandling med højdosis NSAID eller ritonavir/cobicistat boosted HIV-proteasehæmmer.
 • Bør ikke anvendes til profylakse ved nedsat nyrefunktion med GFR < 60 ml/min.
 • Bør ikke anvendes til behandling ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.) eller til patienter i hæmodialyse, da passende dosisreduktioner ikke er mulig med kombinationstabletter.
 • Ved moderat nedsat nyrefunktion (GFR 30-49 ml/min.) skal nyrefunktionen følges meget tæt.
 • Bør ikke anvendes samtidig med nefrotoksiske lægemidler, men hvis dette ikke kan undgås, skal nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang om ugen.
 • Anden behandling bør overvejes til patienter med osteoporose med høj risiko for frakturer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hypofosfatæmi**.
Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Neutropeni.
Abdominalsmerter, Flatulens.
Smerter.
Allergiske reaktioner, Urticaria.
Pustuløst hududslæt.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase.
Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi.
Abnorme drømme.
Søvnløshed.
Hudkløe, Hyperpigmentering*, Makulopapuløst hududslæt, Misfarvning af huden*.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi*.
Pancreatitis.
Angioødem.
Hypokaliæmi**.
Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse.
Fanconis syndrom, Proksimal renal tubulopati.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Lactatacidose***.
Myopati, Osteomalaci.
Nefritis, Nefrogen diabetes insipidus, Nyresvigt, Renal tubulær nekrose.

* hos børn 

** kan forekomme som resultat af proksimal renal tubulopati 

*** Lactacidose er rapporteret ved behandling med tenofovirdisoproxil alene eller i kombination andre antiretrovirale lægemidler. Ved prædisponerende faktorer, fx dekompenseret leversygdom, eller ved samtidig brug af lactacidose-inducerende lægemidler er der større risiko for svær lactacidose, herunder med letal udgang. 

 

Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

 • Ved kombination med atazanavir mindskes koncentrationen af atazanavir, hvorfor denne bør gives boosted med ritonavir.
 • Ved kombinationsbehandling med ritonavir eller cobicistat-boostet proteasehæmmer er rapporteret øget risiko for nyrefunktionspåvirkning. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Hos patienter med risikofaktorer for renal dysfunktion, som samtidig er i højdosisbehandling med NSAID, er set tilfælde af nyresvigt. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Data for tenofovirdisoproxil (mere end 3.200 1. trimester eksponerede) og emtricibatin (mere end 2.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Emtricitabin 

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmer.
 • Omdannes intracellulært til den aktive metabolit.

Tenofovirdisoproxil 

 • HIV-nukleotid-RT-hæmmer.
 • Omdannes intracellulært til den aktive metabolit.
 • Nukleosid- og nukleotidanalog mod hepatitis B virus.

Farmakokinetik

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær halveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tenofovirdisoproxil 

 • Tenofovirdisoproxil er en prodrug, som hurtigt omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængelighed ca. 25%. Øges med ca. 40% ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 12-18 timer.
 • 70-80% udskilles gennem nyrerne som tenofovir.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200+245 mg (kan dosisdisp.) 170710
30 stk.
456,25

Substitution

filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Emtricit/Tenof. disopr. "Krka" KRKA, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Emtricit/Tenof. disopr. Mylan Mylan, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Emtricit/Tenof. disopr. Stada STADA Nordic, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Truvada Gilead Sciences, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 245+200 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200+245 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 9,5 x 18,6
filmovertrukne tabletter 200+245 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

22.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...