Beconase®

R01AD01
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram beclometasondipropionat (som monohydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år 

100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 2 gange dgl. 

Dosis kan evt. nedsættes efter indtrådt virkning. 

 

Bemærk: 

 • Spraybeholderen skal omrystes inden brug
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Manglende erfaring vedr. børn under 6 år.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør ikke startes umiddelbart efter nasal kirurgi. Hvornår behandlingen kan startes, afhænger af typen af kirurgi.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Epistaxis, Tørhed i næsen, Ændret lugtesans.
Sjældne (0,01-0,1%) Glaukom, Katarakt, Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme.
Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaktisk reaktion).
 • Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen.
 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger er set i enkelte tilfælde ved brug af nasalsteroid, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.700 1. trimester-eksponerede, hvor beclometason har været anvendt enten som inhalation eller intranasalt. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3859, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i allergiske reaktioner. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme.
 • Inhalation af doser op til 1.500 mikrogram giver ikke anledning til nedsættelse af binyrebarkfunktionen.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Phenethanol : næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Kronisk rhinosinoitis
 • Allergisk rhinosinoitis.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 462127
200 doser
75,65 3,43
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 106128
200 doser
75,60 3,42

Foto og identifikation

Næsespray, suspension  50 mikrogram/dosis

Mål i mm: 34 x 107
Beconase®
 
 
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3859 de Aguiar MM, da Silva HJ, Rizzo JÂ, Leite DF et al Inhaled beclomethasone in pregnant asthmatic women--a systematic review Allergol Immunopathol (Madr) 2014 42(5) 943-9 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23830308

 
 

Revisionsdato

2018-10-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...