Palonosetron "Macure"

A04AA05
 
 

Serotonin-receptorantagonister af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af kvalme og opkastninger forårsaget af medicinsk kræftbehandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram palonosetron (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

  • Voksne. 250 mikrogram som langsom (30 sek.) i.v. bolus ca. 30 min. før start af kemoterapi.
  • Børn > 1 måned. 20 mikrogram/kg legemsvægt (dog højst 1.500 mikrogram) som i.v. infusion over 15 minutter ca. 30 min. før start af kemoterapi.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister. 

Forsigtighedsregler

  • Subakut tarmobstruktion, idet tarmmotiliteten kan påvirkes.
  • Forsigtighed ved forlænget QT-interval eller øget risiko herfor (fx elektrolytforstyrrelser, kongestiv hjerteinsufficiens og bradyarytmi) pga. risiko for torsades de pointes. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Obstipation.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) AV-blok, Bradykardi, Myokardieiskæmi, Supraventrikulær ekstrasystoli.
Tinnitus.
Synsforstyrrelser  (nedsat syn).
Abdominalsmerter.
Forlænget QT-interval.
Artralgi.
Perifer neuropati.
Angst, Eufori, Somnolens.
Urinretention.
Dyspnø.
Hypertension, Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion  (ved parenteral adm.).

Interaktioner

Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af 5-HT3 -receptorantagonister og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Serotonin-receptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner. 

Farmakokinetik

  • Fordelingsvolumen ca. 8,3 l/kg.
  • Metaboliseres delvis i leveren via CYP2D6 og i mindre grad via CYP3A4 og CYP1A2 til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 40 timer.
  • Ca. 40% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
  • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 97%.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,5-6,5. 


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 489343
5 x 5 ml
675,90 135,18
 
 

Revisionsdato

20.02.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...