Binosto

M05BA04
 
 

Middel mod osteoporose. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på seponering ved scanning med iodholdig kontrast. Dosisjustering eller seponering ved nedsat nyrefunktion. Læs mere

 

Anvendelsesområder

 • Postmenopausal osteoporose
 • Osteoporose hos mænd med henblik på reduktion af risikoen for vertebrale frakturer.

Dispenseringsform

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 70 mg alendronsyre (som natriumalendronat). 

Doseringsforslag

Voksne. 70 mg ugentlig om morgenen, når patienten er stået op. 

 

Bemærk

 • Brusetabletten skal efter opløsning i mindst 120 ml postevand (ikke mineralvand) indtages fastende mindst 30 min. før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler. Derefter indtages mindst 30 ml postevand.
 • Væsken med den opløste brusetablet skal indtages i stående eller siddende stilling,. Patienten må ikke ligge ned de første 30 minutter efter indtagelsen.
 • Brusetabletterne må ikke synkes hele, tygges eller opløses i munden på grund af risikoen for øsofagusirritation.
 • Glemt dosis skal tages den følgende morgen. Der må ikke tages 2 brusetabletter samme dag. Behandlingen fortsættes på den oprindeligt valgte ugedag.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-35 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 35 ml/min, og anvendelse kan ikke anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypocalcæmi og andre forstyrrelser i calcium- og mineralstofskiftet.
 • Manglende evne til at stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter efter indtagelse af en tablet.
 • Synkebesvær, herunder øsofagusabnormiteter, som kan forsinke tømningen af spiserøret eller medføre refluks.
 • Ulcerationer i øsofagus og ventrikel samt anormaliteter, som kan føre til forsinket tømning, fx striktur eller akalasi.
 • Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen bør der gives et tilskud af calcium og D-vitamin. D-vitaminmangel (P-25OHD < 50 nmol/l) skal korrigeres før behandlingsstart.
 • Patienter med uforklarede smerter i lyske eller lårben bør udredes for atypisk (inkomplet) femurfraktur.
 • Pga. lille risiko for kæbeosteonekrose bør patienter med dårlig tandstatus tilrådes behandling heraf, inden behandlingen iværksættes.
 • Øvre dyspepsi, herunder forværring under pågående behandling.
 • Natriumindhold
  1 brusetablet indeholder 22 mmol natrium, som svarer til ca. 1,3 g natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Daglig indgift i stedet for ugentlig indgift, så der overdoseres. Svimmelhed
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Obstipation, Synkebesvær, Ulcerationer i øsofagus.
Alopeci, Hudkløe.
Muskelkramper.
Perifere ødemer.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Erytem.
Uveitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Atypisk femurfraktur, Toksisk epidermal nekrolyse.
Gastro-intestinal blødning eller perforation, Øsofagusstriktur.
Kæbeosteonekrose.
Meget sjældne (< 0,01%) Osteonekrose af øregangen.

Interaktioner

Bisfosfonater bindes let til andre substanser, hvorfor absorptionsfraktionen nedsættes, hvis ventriklen ikke er helt tom på tidspunktet for indtag af tabletterne (se afsnit om dosering). 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er kun få ekspositionsdata, som dog ikke tyder på teratogene effekter. På grund af virkningsmekanisme og halveringstid frarådes brugen under graviditet. 

Se endvidere Bisfosfonater (osteoporose)

Referencer: 1501, 4130

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,7%. Samtidig fødeindtagelse, inkl. kaffe, juice og danskvand, nedsætter absorptionen med 40-60%.
 • Bindes til knoglevæv, hvorfra det meget langsomt afgives igen (biologisk halveringstid > 10 år).
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) brusetabletter 70 mg 556086
4 stk.
194,65 6,95

Foto og identifikation

Brusetabletter  70 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 25,2 x 25,2
brusetabletter 70 mg
 
 
 

Referencer

4130. Djokanovic N, Klieger-Grossmann C, Koren G. Does treatment with bisphosphonates endanger the human pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2008; 30:1146-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175968 (Lokaliseret 16. januar 2019)


1501. Ornoy A, Wajnberg R, Diav-Citrin O. The outcome of pregnancy following pre-pregnancy or early pregnancy alendronate treatment. Reprod Toxicol. 2006; 22:578-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16996245 (Lokaliseret 6. juni 2016)

 
 

Revisionsdato

19.12.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...