Itulazax®

V01AA05
 
 

Allergenekstrakt til behandling af træpolleninduceret rhinitis og conjunctivitis.  

Anvendelsesområder

Moderat til svær allergisk rhinitis og conjunctivitis hos patienter med symptomer trods symptomlindrende behandling og med en positiv hudpriktest eller specifik IgE-test over for træpollen fra birk, hassel, eg, el, bøg eller avnbøg.  

 

Bør kun anvendes, når behandlingen indledes af læger med erfaring i behandling af allergiske sygdomme. 

Dispenseringsform

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 12 SQ-Bet standardiseret allergenekstrakt af pollen fra vortebirk (Betula verrucosa). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tablet dgl.
 • Behandlingen bør påbegyndes mindst 16 uger før træpollensæsonen (for at sikre fuld effekt i første sæson), og bør fortsættes i 3 år (for at optimere varighed af effekt efter behandlingsophør).
 • Hvis der den første sæson ikke ses relevant klinisk effekt, er der ikke indikation for at fortsætte behandlingen.

 

Bemærk: 

 • Tabletten skal lægges under tungen. Synkning bør undgås i 1 minut. Mad og drikkevarer bør ikke indtages de følgende 5 min.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter 12-17 år og ≥ 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 12 år.

Kontraindikationer

 • Ukontrolleret astma inden for de seneste 3 måneder før behandlingsstart.
 • Aktive, alvorlige, systemiske autoimmune sygdomme. (Autoimmune sygdomme i remission, diabetes mellitus, Hashimoto’s thyroiditis, Crohns sygdom, colitis ulcerosa og reumatoid artritis i stabil fase er ikke en kontraindikation).
 • Immundefekttilstande.
 • Maligne sygdomme.
 • Alvorlige inflammatoriske tilstande i mundhulen.

Forsigtighedsregler

 • Første dosis bør administreres under lægeopsyn, da der i sjældne tilfælde er set alvorlige systemiske reaktioner.
 • Behandlingen bør indstilles i 7 dage efter mundkirurgi inkl. tandudtrækning.
 • Anafylaksiberedskabet omfatter adrenalin.
 • Tabletterne kan indeholde spormængder af fiskeprotein. Forsigtighed ved allergi over for fisk.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er lokale reaktioner, der hyppigst starter tidligt i behandlingen og er tilbøjelige til at aftage spontant inden for 1 til 7 dage. 

Meget almindelige (> 10%) Mundhulegener.
Halsgener.
Ørekløe.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Glossitis, Smerter i mund og svælg, Smerter i tungen, Stomatitis, Synkebesvær.
Dysfoni, Faryngalt ødem, Hoste, Pharyngitis, Rhinitis.
Brystsmerter.
Oral paræstesi.
Urticaria.
Infektion i øvre luftveje.
Ikke almindelige (0,1-1%) Laryngal ødem.
Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Eosinofil øsofagitis.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Behandling bør ikke opstartes, og behandling bør afbrydes, hvis der undervejs har været systemiske bivirkninger. 

Baggrund: Der er data fra omkring 400 kvinder, som har været behandling med allergen immunterapi på et tidspunkt i graviditeten uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en mindre øget risiko.  

Se endvidere Allergen immunterapi (Allergener)

Referencer: 3711, 4405, 4404

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Farmakodynamik

Ved gentagen påvirkning med allergen til allergiske individer aktiveres den immunmodulatoriske mekanisme. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til voksne patienter med dokumenteret træpollenallergi (birk, el, avnbøg, bøg, eg, hassel) med moderat til svær allergisk rhinitis og/eller conjunctivitis, der: 

 • ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med optimal symptomatisk behandling med antihistaminer og nasalsteroid, eller hvor denne behandling medfører uacceptable bivirkninger,
 • er stærkt motiverede og med forventelig god compliance.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-Bet 081344
30 stk. (blister)
1.014,80
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-Bet 462544
90 stk. (blister)
3.010,90

Foto og identifikation

Frysetørrede tabletter  12 SQ-Bet

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4404 Shaikh WA, Shaikh SW A prospective study on the safety of sublingual immunotherapy in pregnancy Allergy 2012 67 741-3 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22486626


4405 Oykhman P, Kim HL, Ellis AK Allergen immunotherapy in pregnancy Allergy Asthma Clin Immunol 2015 11 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26561490

 
 

Revisionsdato

2019-10-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...