Fotivda

L01XE34
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Avanceret renalcellekarcinom som 1. linje-behandling eller efter tidligere cytokinbehandling for avanceret sygdom.

Tivozanib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 890 mikrogram eller 1.340 mikrogram tivozanib. 

Doseringsforslag

Voksne. 1.340 mikrogram 1 gang i døgnet i 21 dage efterfulgt af 7 dages pause. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Svære eller uacceptable bivirkninger kræver midlertidig dosisreduktion eller seponering af behandlingen, se produktresume.
 • Ved glemt dosis må der ikke tages erstatningsdosis. Næste dosis skal tages på næste planlagte tidspunkt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed og tæt monitorering tilrådes.
 • Dosis nedsættes til 1.340 mikrogram hver 2. dag ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon.  

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Smerter, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Stomatitis.
Dysfoni, Dyspnø, Hoste, Hypertension.
Rygsmerter.
Hovedpine.
Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Temperaturstigning.
Dyspepsi, Flatulens, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Gastro-øsofageal refluks, Glossitis, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Pancreatitis, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær, Tandkødsbetændelse.
Angina pectoris, Epistaxis, Myokardieinfarkt, Nasal tilstopning, Perifere ødemer, Rhinoré, Takykardi, Tromboemboli.
Anæmi, Hæmoragi.
Brystsmerter, Forhøjet thyrotropin, Hypotyroidisme.
Artralgi, Myalgi.
Perifer neuropati, Svimmelhed, Søvnløshed.
Acne, Alopeci, Eksfoliativ dermatitis, Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Tør hud.
Forhøjet plasma-kreatinin, Proteinuri.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera.
Forlænget QT-interval, Lungeødem, Transitorisk cerebral iskæmi.
Trombocytopeni.
Hypertyroidisme, Struma.
Muskelsvaghed.
Hukommelsesbesvær.
Dermatitis, Mucositis, Pustuløst hududslæt.
Svampeinfektioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af potente CYP3A4-induktorer, se Tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon er kontraindiceret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2955, 692, 4269, 2954, 4267, 2790, 691, 4264, 4388, 4270, 4268, 2789

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt VEGFR-1,-2 og -3 (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor 1, 2 og 3). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-24 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 4-5 dage.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 890 mikrogram 077037
21 stk.
33.557,45
(BEGR) hårde kapsler 1340 mikrogram 160840
21 stk.
33.557,45

Foto og identifikation

Hårde kapsler  890 mikrogram

Præg:
TIVZ, LD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul, Mørkeblå
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Hårde kapsler  1340 mikrogram

Præg:
TIVZ, SD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-06-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...