Gyno-Daktarin

Udgået: 01.06.2020
G01AF04
 
 

Dispenseringsform

Vaginalkapsler, bløde. 1 vaginalkapsel indeholder 400 mg miconazolnitrat. 

Doseringsforslag

Candidiasis på vaginalslimhinden 

400 mg placeres dybt i skeden 1 gang dgl. ved sengetid i 3 dage.  

 

Bemærk: 

  • Ved graviditet, diabetes mellitus og andre tilstande med ændrede vaginalslimhindeforhold samt hyppige recidiver bør behandling med vaginalcreme i 2 uger foretrækkes.
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Indeholder hjælpestoffer, der kan mindske den beskyttende effekt af kondom og pessar.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Brændende fornemmelse  (i genitalierne).
Vaginal kløe, Vaginale gener.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Dysmenoré, Udflåd, Underlivssmerter, Vaginalblødning.
Dysuri, Urinvejsinfektion.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ansigtsødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Kontaktdermatitis.
Ikke kendt Allergiske reaktioner, Angioødem.

  

Interaktioner

  • Miconazol kan hæmme nedbrydningen af lægemidler, som metaboliseres af CYP3A4 og CYP2C9 (fx warfarin). Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
  • Selvom absorptionen af miconazol er lille ved topikal anvendelse, kan det ikke udelukkes, at samtidig behandling med warfarin medfører øget blødningsrisiko. INR bør derfor monitoreres både før og efter behandlingen.
  • Effekt og bivirkninger af visse lægemidler (fx orale antidiabetika og phenytoin) øges muligvis, når de administreres sammen med miconazol, og forsigtighed bør udvises.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Referencer: 1550, 3966, 4044

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Hæmmer biosyntesen af ergosterol i cellemembranen hos fungi og protozoa, hvilket medfører en ændret lipidkomposition og efterfølgende cellenekrose. Miconazol har en dokumenteret klinisk virkning mod dermatofytter og Candida-species. Desuden virker miconazol antibakterielt mod visse grampositive stave og kokker. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved vaginale svampeinfektioner.  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) vaginalkapsler 400 mg  (Paranova Danmark) 555525
3 stk. (blister)
Udgået 01-06-2020

Substitution

vaginalkapsler 400 mg
Brentan McNeil, Miconazol, vaginalkapsler 400 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Vaginalkapsler  400 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 14 x 23
vaginalkapsler 400 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4044. Rotem R, Fishman B, Daniel S et al. Risk of major congenital malformations following first-trimester exposure to vaginal azoles used for treating vulvovaginal candidiasis: a population-based retrospective cohort study. BJOG. 2018; 125(12):1550-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29790255 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

25.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 1. juni 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...