Anagrelide "Stada"

L01XX35
 
 
Antineoplastisk middel.

Anvendelsesområder

 • Essentiel trombocytose, hvor anden behandling har haft utilstrækkelig effekt eller medført uacceptable bivirkninger.

Anagrelid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af essentiel trombocytose. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 0,5 mg anagrelid (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne. 0,5 mg 2 gange dgl. Efter 1 uge kan døgndosis øges med 0,5 mg med mindst 1 uges interval. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 1-3 mg dgl.
Behandlingen styres under nøje kontrol af blodpladetallet, som bør være 150x109/l - 400x109/l. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-50 ml/min.

Forsigtighed

 • GFR 50-90 ml/min.

  Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes, især i starten af behandlingen. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Ved transaminaser, som er mere end 5 gange den øvre normalgrænse, bør behandlingen seponeres.
 • Hjertesygdom i anamnesen pga. risiko for kardiomegali og kongestiv hjerteinsufficiens.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Palpitationer, Takykardi, Ødemer.
Anæmi.
Svimmelhed.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis.
Arytmier, Atrieflimren, Dyspnø, Hjerteinsufficiens, Hypertension, Pleuraekssudat, Pneumoni, Pulmonal hypertension.
Blødning, Pancytopeni.
Artralgi, Rygsmerter.
Depression, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Nervøsitet, Paræstesier, Synkope.
Alopeci, Purpura.
Impotens.
Sjældne (0,01-0,1%) Colitis.
Angina pectoris, Kardiomegali, Kardiomyopati, Lungeinfiltrater, Myokardieinfarkt, Ortostatisk hypotension, Perikardieansamling.
Dysartri, Koordinationsbesvær, Migræne.
Nyresvigt.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke kendt Hepatitis.
Interstitiel lungesygdom, Torsades de pointes-takykardi.
Interstitiel nefritis.

Interaktioner

 • Kraftige CYP1A2-hæmmere som fluvoxamin må forventes at hæmme anagrelids metabolisme.
 • Grapefrugtjuice kan muligvis hæmme omsætningen.

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2955, 2954, 691, 4269, 2790, 2789, 4267, 4270, 4264, 4268, 4388, 692

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmmer modning af megakaryocytter. Hæmmer cyclisk AMP-fosfodiesterase III. Typisk ses et fald i trombocyttallet ca. 14 dage efter behandlingsstart. Ved ophør vender trombocyttallet tilbage til udgangspunkt efter ca. 14 dage. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 75%.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 til inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 0,5 mg 445029
100 stk.
5.338,90

Substitution

hårde kapsler 0,5 mg
Anagrelid "Teva" TEVA, Anagrelid, hårde kapsler 0,5 mg
Anagrelide "Sandoz" Sandoz, Anagrelid, hårde kapsler 0,5 mg
Xagrid Shire Sweden, Anagrelid, hårde kapsler 0,5 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  0,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14,3
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...