Testavan

G03BA03
 
 
Androgen.

Anvendelsesområder

Substitutionsbehandling ved mandlig testosteronmangel som er bekræftet af kliniske symptomer og ved laboratorieanalyser.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Transdermal gel. 1 g gel indeholder 20 mg testosteron. 

Doseringsforslag

Initialt. 23 mg testosteron (1 pumpetryk) 1 gang dgl. fortrinsvis på samme tidspunkt, helst om morgenen. 

 

Ét tryk på beholderens stempel (1 pumpetryk) giver 1,15 g gel, som indeholder 23 mg testosteron. 

 

Dosis justeres efter testosteronkoncentrationen i plasma, højst 69 mg testosteron (3 pumpetryk) dgl. 

 

Bemærk: 

 • Appliceres på ren, tør og hel hud på skuldre eller overarme. Se "Egenskaber, håndtering og holdbarhed".
 • Må ikke appliceres i genitalområdet.
 • Erfaring savnes vedr. behandling børn og unge under 18 år. Behandling af børn i præpuberteten skal foregå med forsigtighed.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes. Ved alvorlige komplikationer i form af ødem med eller uden kongestivt hjertesvigt seponeres behandlingen straks. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Cancer prostatae.
  Testosteronbehandling kan næppe fremkalde cancer prostatae, men testosteron kan stimulere cancer prostataeceller til forøget vækst. Cancer prostatae bør derfor udelukkes, før testosteronbehandling indledes.
 • Brystkarcinom.

Forsigtighedsregler

 • Der er risiko for overføring af testosteron ved tæt hudkontakt, se medfølgende vejledning.
 • Ved svær hjerteinsufficiens
 • Testosteron bør anvendes med forsigtighed hos patienter med iskæmisk hjertesygdom og kredsløbsinsufficiens samt ved koagulationsforstyrrelser, trombofili eller med risikofaktorer for venøs tromboembolisme (VTE). Hos trombofile patienter er der rapporteret VTE-tilfælde, selv under antikoagulationsbehandling, hvorfor fortsættelse af testosteronbehandling efter den første trombotiske hændelse bør vuderes omhyggeligt.
 • Hypertension
 • Hos ældre mænd over 65 år kan sædvanlig dosering medføre serum- testosteronniveau over normalt referenceniveau, idet der også bør tages hensyn til, at det fysiologiske testosteronniveau falder med alderen.
 • Hos patienter, der får langvarig testosteronbehandling, skal hæmoglobin og hæmatokrit, leverfunktionsprøver og lipidprofil monitoreres regelmæssigt.
 • Bør sædvanligvis ikke anvendes af kvinder på grund af risiko for virilisering.
 • Androgener kan medføre et fald i total T4-plasmakoncentrationer. Koncentrationen af de frie thyroideahormoner forbliver dog uændret, og der er ikke observeret kliniske tegn på thyroidea-dysfunktion.

Bivirkninger

Hyppigt ses reaktioner på applikationsstedet (10%) i form af erytem.
Almindelige (1-10%) Polycytæmi.
Diarré.
Svimmelhed.
Hypersensitivitet, Urticaria.
Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet hæmatokritværdi, Forhøjet hæmoglobin, Forhøjet PSA.
Muskelkramper.
Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Hyperæstesi, Paræstesier.
Humørforstyrrelser.
Gynækomasti, Hæmning af spermatogenese, Mastalgi, Prostatahypertrofi, Øget libido.
Acne, Alopeci, Hudkløe, Tør hud, Øget svedtendens.
Hypertension, Perifere ødemer, Væskeretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Levertumorer*.
Priapisme.
Ikke kendt Elektrolytforstyrrelser*.
Depression*, Nervøsitet*.
Urinvejsobstruktion*.
Prostata-lidelser  (inkl. -cancer)*.
Søvnapnø*.

* identificeret i forbindelse med brug af dette lægemiddel efter markedsføringen. 

 

Hos børn ses desuden påvirkning af væksten, idet der initialt ses vækstacceleration afhængig af alder for start af behandling, og sekundært ses væksthæmning, når epifyselinjerne lukker.  

Interaktioner

 • Androgener kan forbedre glucosetolerancen og nedsætte behovet for insulin og andre antidiabetika.
 • Høje doser af androgener kan øge effekten af antikoagulerende midler. Derfor er tæt monitorering af INR påkrævet, og reduktion af AK-dosis kan være nødvendig.
 • Samtidig administration af ACTH eller kortikosteroider kan øge risikoen for ødemer, især hos patienter med hjerte- eller leversygdomme.

Graviditet

Ikke relevant.

 

Fertilitet hos mænd

Reversibel hæmning af spermatogenesen kan forekomme. 

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Doping

Anvendelse af testosteron medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Naturligt androgen.  

Farmakokinetik

 • 9-14% absorberes, resten forbliver på huden som aktivt hormon.
 • Steady state efter ca. 2 dage.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til aktive metabolitter (estradiol og dihydrotestosteron).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Vedr. aktivering af doseringspumpe, påføring af gel og rengøring af applikator m.m., se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) Transdermal gel 20 mg/g 043482
85,5 g (56 doser)
517,15 15,12
 
 

Revisionsdato

23.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...