Vaxigriptetra

Udgået: 22.10.2018
J07BB02
 
 

Anvendelsesområder

Vaccination mod influenza. 

Denne 4-valente vaccine tilbydes til flg. risikogrupper:  

 • Gravide kvinder i 2. eller 3. trimester
 • Personer < 60 år, der efter lægelig vurdering har:
  • Kronisk sygdom
  • Svær overvægt (BMI ≥ 40)
  • Andre alvorlige sygdomme.
 • En begrænset gruppe af personer ≥ 60 år, hvor lægen vurderer, at influenza udgør en særlig alvorlig sundhedsrisiko.

Hos øvrige persongrupper anvendes 3-valent influenzavaccine. Se endvidere EPI-NYT uge 37, 2018 og SSI.dk

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder influenzavirusantigener (4-valent). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 9 år
  • 1 dosis á 0,5 ml.
 • Børn 6 mdr. - 8 år, som tidligere er vaccineret mod influenza
  • 1 dosis á 0,5 ml.
 • Børn 6 mdr. - 8 år, som ikke tidligere er vaccineret mod influenza
  • 2 doser á 0,5 ml med mindst 4 ugers mellemrum.

Injektion 

 • Vaccinen gives dybt s.c. eller i.m.
 • Bør ved i.m. injiceres i:
  • Hos voksne og børn ≥ 36 mdr.: Deltamusklen.
  • Hos børn 6-35 mdr.: Anterolaterale område i låret eller evt. i deltamusklen (hvis muskelmassen er tilstrækkelig).

Forhold til andre vacciner 

 • Kan gives samtidig med andre vacciner, men vaccinerne skal i så fald gives i separate sprøjter på separate injektionssteder med en afstand på mindst 2,5 cm.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelsen indtræder efter 2-3 uger og varer ca. 6 måneder
 • Vaccination bør derfor gentages hvert år, sædvanligvis i perioden oktober-november
 • De til vaccinefremstillingen anvendte virusstammer ændres som regel også fra år til år.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 6 mdr.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for indholdsstofferne, æg- og kyllingeproteiner, neomycin, formaldehyd eller octoxinol-9. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.  

Forsigtighedsregler

Før vaccination udspørges om tidligere anafylaktisk reaktion i forbindelse med indtagelse af hønseæg. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Gråd  (unormal gråd hos børn < 24 mdr.), Nedsat appetit, Ubehag på indstiksstedet, Utilpashed.
Opkastning.
Myalgi.
Døsighed, Hovedpine, Irritabilitet.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Lymfadenopati, Trombocytopeni.
Artralgi.
Svimmelhed.
Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø.
Paræstesier, Somnolens.

Følgende bivirkninger er set med 3-valent influenzavaccine og vil også kunne forekomme med 4-valent vaccine: 

 • Allergiske reaktioner
 • Guillain-Barrés syndrom
 • Kramper
 • Neuralgi
 • Neuritis
 • Vasculitis.

Generelt: De fleste bivirkninger forsvinder normalt i løbet af 1-3 dage. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide bliver vaccineret mod influenza, når de er mere end 12 uger henne i graviditeten. Der er omkring 3.700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Der er data for over 40.000 børn eksponeret under graviditeten (vilkårligt tidspunkt) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 3711, 4366

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en immunreaktion med antistof.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,8-7,6. 

 

 • Influenzavirusantigener (4-valent) omfatter:
  • 2 influenza A-typer
  • 2 influenza B-typer.
 • Influenzavirusantigenerne er fra formalininaktiveret influenza A- og influenza B-virus, som er dyrket i befrugtede hønseæg.
 • De anvendte virusstammer svarer år for år til WHO’s anbefalinger.

 

Håndtering 

 • Vaccinen bør have stuetemperatur inden brug.
 • Injektionssprøjten omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 030679
1 stk.
Udgået 22-10-2018
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 401623
10 stk.
Udgået 22-10-2018

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


4366 Zhang C, Wang X, Liu D et al A systematic review and meta-analysis of fetal outcomes following the administration of influenza A/H1N1 vaccination during pregnancy Int J Gynaecol Obstet 2018 141 141-50 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29149524

 
 

Revisionsdato

2019-02-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...