Ethosuximid "2care4"

N03AD01
 
 

Antiepileptikum mod absencer. Succinimidderivat. 

Anvendelsesområder

Typiske absencer ved juvenil absenceepilepsi og børneabsenceepilepsi samt atypiske absencer ved myoklon astatisk epilepsi. Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se endvidere:

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 50 mg ethosuximid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 6 år. Initialt 500 mg dgl. Døgndosis kan om nødvendigt øges med 250 mg hver 4.-7. dag indtil optimal virkning. Vedligeholdelsesdosis 1-1,5 g dgl.
 • Børn < 6 år. Initialt 250 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis 20-40 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 eller 3 doser i forbindelse med måltiderne for at undgå irritation af ventriklen.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Akut intermitterende porfyri.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Aggressivitet, Døsighed, Eufori, Hikke, Hovedpine, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Aplastisk anæmi.
Ataksi, Depression, Koncentrationsbesvær, Suicidaladfærd.
Stevens-Johnsons syndrom.
Allergiske reaktioner, Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Hæmaturi.
Ikke kendt DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Interaktioner

 • Carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og primidon nedsætter plasmakoncentrationen af ethosuximid.
 • Valproat øger koncentrationen af ethosuximid, hvorved risikoen for bivirkninger øges.

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for under 100 eksponerede med tegn på en øget misdannelsesrate, i nogle datasæt omkring 10%. Specielt ved polyfarmaci er set øget misdannelsesrate. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 


Se endvidere Epilepsi hos voksne

Referencer: 3835, 4217, 3711, 4216, 4215

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er høj, ca. 32%. Der er beskrevet irritative og sedative bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer lav-spændingsaktiverede calciumkanaler. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-7 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 30-60 timer.
 • 10-20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) oral opløsning 50 mg/ml  (2care4) 170452
200 ml
491,00 61,38

Substitution

oral opløsning 50 mg/ml
Zarondan Essential Pharma, Ethosuximid, oral opløsning 50 mg/ml
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3835 Källén B, Borg N, Reis M The use of central nervous system active drugs during pregnancy Pharmaceuticals (Basel) 2013 6(10) 1221-86 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849


4215 Samrén EB, van Duijn CM, Koch S et al Maternal use of antiepileptic drugs and the risk of major congenital malformations: a joint European prospective study of human teratogenesis associated with maternal epilepsy Epilepsia 1997 38 981-90 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9579936


4216 Kuhnz W, Koch S, Jakob S et al Ethosuximide in epileptic women during pregnancy and lactation period. Placental transfer, serum concentrations in nursed infants and clinical status Br J Clin Pharmacol 1984 18 671-7 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6508976


4217 Veroniki AA, Cogo E, Rios P et al Comparative safety of anti-epileptic drugs during pregnancy: a systematic review and network meta-analysis of congenital malformations and prenatal outcomes BMC Med 2017 15 95 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28472982

 
 

Revisionsdato

2019-10-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...