Lacidipin "Orifarm"

C08CA09
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg eller 4 mg lacidipin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2 mg 1 gang dgl. om morgenen.
 • Dosis kan efter 3-4 ugers behandling øges til 4 (-6) mg 1 gang dgl.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig aortastenose.
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister.

Forsigtighedsregler

 • Nyligt myokardieinfarkt
 • Ustabil angina pectoris
 • Forlængelse af QT-intervallet herunder indtagelse af lægemidler, som forlænger QT-intervallet.

Bivirkninger

Er oftest milde og forbigående.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Forhøjet basisk fosfatase, Gastro-intestinale gener, Kvalme.
Palpitationer, Takykardi, Ødemer.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme.
Polyuri.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gingival hyperplasi.
Forværring af angina pectoris, Hypotension.
Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Depression, Tremor.
Ikke kendt Ekstrapyramidale gener.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig behandling med lægemidler, der er kendt for at forlænge QT intervallet, såsom klasse I og III antiarytmika, tricykliske antidepressiva, visse antipsykotika (fx sertindol), antibiotika (fx erythromycin) og antihistaminer (fx terfenadin).
 • Lacidipin modvirker fald i renal plasmaflow og glomerulær filtrationshastighed, induceret af ciclosporin.
 • Forsigtighed ved samtidig indtagelse af større mængder grapefrugtjuice.
 • Lacidipin metaboliseres via CYP3A4, og der kan være interaktioner med inhibitorer og induktorer. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

Selektiv calciumantagonist med selektivitet for calciumkanaler i den vaskulære glatte muskulatur. Den primære virkemåde er dilatation af de perifere arterioler, reduktion af den perifere vaskulære resistens og nedsættelse af blodtrykket. 

Farmakokinetik

Biotilgængelighed 4-52%. 

Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer. 

Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter. 

Plasmahalveringstid 13-19 timer.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg  (Orifarm) 553640
98 stk. (blister)
Udgået 12-08-2019
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg  (Orifarm) 409130
98 stk. (blister)
167,00 1,70

Substitution

filmovertrukne tabletter 2 mg
Lacidipin "2care4" (Parallelimport), Lacidipin, filmovertrukne tabletter 2 mg
Lacidipin "Teva" TEVA, Lacidipin, filmovertrukne tabletter 2 mg
 
filmovertrukne tabletter 4 mg
Lacidipin "2care4" (Parallelimport), Lacidipin, filmovertrukne tabletter 4 mg
Lacidipin "Teva" TEVA, Lacidipin, filmovertrukne tabletter 4 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  2 mg  (Orifarm)

Præg:
2LC
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 8,8 x 8,8
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  4 mg  (Orifarm)

Præg:
LC, 4
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,1 x 15,8
filmovertrukne tabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-09-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...