Oncovin®

L01CA02
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum

Anvendelsesområder

Maligne lidelser som led i kombinationsbehandling, især akut leukæmi, maligne lymfomer, solide tumorer hos børn og lungecancer.
Vincristin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg vincristinsulfat. 

Doseringsforslag

1-1,4 mg/m2 legemsoverflade i.v. 1 gang ugentlig under nøje observation for neurologiske bivirkninger. Voksne tåler sjældent mere end 1,4 mg/m2 legemsoverflade ugentlig (og generelt ikke mere end i alt 2 mg ugentlig), børn tåler noget højere dosis, 2 mg/m2 legemsoverflade. Dosis bør nedsættes ved lever-galdevejssygdom, specielt af okklusiv type. 

 

Bemærk: Må kun anvendes intravenøst. Paravenøs injektion kan give nekrose. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Aktuel eller nylig (2 uger) alvorlig infektion
 • Nylig gul feber-vaccination.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens
 • Bør ikke indgives samtidig med strålebehandling, der omfatter leveren.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hæshed.
Leukopeni.
Ataksi, Hyporefleksi, Neuropati, Paræstesier.
Alopeci.
Ptosis.
Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Diarré, Paralytisk ileus.
Pharyngitis.
Anæmi, Trombocytopeni.
Knoglesmerter, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Agitation, Bells parese, Bevægeforstyrrelser, Hallucinationer, Parese  (af øjenmuskler), Svimmelhed, Talebesvær.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation.
Bronkospasme.
Encefalopati, Koma, Kramper.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Schwartz-Bartters syndrom  (SIADH).
Forbigående blindhed, Høretab  (partielt eller totalt), Neuritis optica.
Ikke kendt Infertilitet  (amenoré, azoospermi).

Myokardieinfarkt og koronar arteriesygdom  er beskrevet hos enkelte patienter, især i kombination med andre cytostatika eller efter mediastinal bestråling. 

Interaktioner

 • Verapamil og nifedipin kan øge cytotoksiciteten af vincristin.
 • Samtidig behandling med vincristin og itraconazol kan øge risikoen for neurotoksicitet og paralytisk ileus.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2955, 2789, 2954, 4388, 4269, 692, 4267, 4264, 2790, 691, 4270, 4268

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Bindes i cellen til tubulin og hæmmer både dannelse og depolymerisering af mikrotubulus, hvilket betyder standsning af cellen i metafase.

Farmakokinetik

 • Bindes hurtigt i vævene efter i.v. injektion.
 • Initial-, midt- og terminal halveringstid er hhv. 5 minutter, 140 minutter og 19-155 timer.
 • Udskilles væsentligst via lever-galdeveje.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,5-5,5. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af vincristin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Forligelighed ved infusion 

Injiceres i infusionsslangen til hurtigtløbende isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Injektionstid ca. 1 min. 

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8º C). 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml 392655
1 ml
221,60
(A) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml 543751
1 ml
Udgået 15-07-2019
(A) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml 392460
2 ml
360,90
(A) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml 405680
2 ml
Udgået 15-07-2019

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...