Alacare

Udgået: 27.01.2020
L01XD04
 
 

Fotoaktivt fluorescerende middel til behandling af aktinisk keratose. 

Beregnet til engangsbehandling inden fotodynamisk terapi. 

Anvendelsesområder

 • Engangsbehandling af aktinisk keratose af mild intensitet i ansigt og hovedbund (uden hår) med en diameter på højst 1,8 cm.

5-ALA bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til fotodynamisk terapi. 

Dispenseringsform

Medicinsk plaster. 1 plaster indeholder 8 mg 5-aminolevulinsyre.  

Doseringsforslag

Voksne 

 • Højst 6 plastre placeres samtidig på 6 forskellige læsioner i ansigt og/eller hovedbund (uden hår).
 • Efter 3 timers inkubation fjernes alle plastre igen.
 • Derefter eksponeres læsionerne for rødt lys med smalt spektrum på 630 +/- 3 nanometer med en samlet lysdosis på 37 J/cm2. Se endvidere produktresumé og medfølgende brugsvejledning.
 • Ved persisterende læsioner 3 måneder efter endt plaster-behandling skal anden behandling iværksættes.

 

Bemærk: 

 • Under belysning skal patienten og sundhedspersonalet anvende egnede beskyttelsesbriller.
 • Må kun anvendes til én enkelt behandling.
 • Erfaring savnes hos børn under 18 år.

Kontraindikationer

 • Kendt fotodermatose med varierende patologi og hyppighed fx stofskiftesygdomme som aminoaciduri, idiopatiske eller immunologiske lidelser som polymorft lysudslæt, genetiske lidelser som xeroderma pigmentosum, og sygdomme, der fremskyndes eller forværres ved eksponering for sollys som lupus erythematosus eller pemphigus erythematosus.
 • Porfyri.
 • Allergi over for indholdsstoffer eller pofyriner.
 • Ingen respons på tidligere fotodynamisk terapi med præparater indeholdende 5-aminolevulinsyre.

Forsigtighedsregler

 • Al UV-behandling skal ophøre før behandling med 5-aminolevulinsyre og i 48 timer efter behandling.
 • Som en generel forsigtighedsregel må det behandlede læsionssted og den omgivende hud ikke udsættes for sollys i ca. 48 timer efter behandlingen.
 • Må ikke anvendes på blødende læsioner, på hudområder berørt af andre sygdomme eller på tatoveringer.
 • Ingen data vedr. effekt og sikkerhed ved gentagen behandling af aktinisk keratose.
 • Der er ingen erfaring med at behandle aktinisk keratose hos patienter med mørkebrun eller sort hud (hudtype V eller VI).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på applikationsstedet  (bl.a. irritation, erytem, hudkløe, smerter, eksfoliering, skorper).
Almindelige (1-10%) Pustuløst hududslæt.
Hovedpine.
Reaktioner på applikationsstedet  (blødning, induration, vesikler, paræstesier, erosion, ødem, misfarvning).
Ikke almindelige (0,1-1%) Følelsesmæssig labilitet.
Infektioner.
Pyoderma gangrenosum.

Symptomerne er sædvanligvis lette eller moderate og varer 1-2 uger efter behandlingen. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af lægemidler med kendt fototoksisk eller fotoallergisk potentiale som perikon, thiaziddiuretika, sulfonylurinstoffer, sulfonamider, quinoloner og tetracycliner kan forøge den fototoksiske reaktion på fotodynamisk behandling.
 • Samtidig brug af andre topiske lægemidler skal undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering for barnet skønnes lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Metaboliseres til protoporphyrin IX, der er lysfølsomt og akkumuleres intracellulært i de behandlede keratoselæsioner. Protoporphyrin IX aktiveres ved belysning med rødt lys, hvorved der dannes reaktive oxygenarter, som forårsager skade på cellulære komponenter og ødelægger målcellerne.  

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • 4 cm2 overflade pr. plaster.
 • 2 mg 5-aminolevulinsyre pr. cm2.

 

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 3 måneder.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Dermatolog) plastre 8 mg 124508
4 stk.
Udgået 27-01-2020

Foto og identifikation

Plastre  8 mg

Farve: Beige
Mål i mm: 20 x 20
Alacare® plaster, 8 mg/plaster
 
 
 
 
Ark med 4 plastre i en pakning
 
Alacare® plaster, 8 mg/plaster
 
 
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

17.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. juni 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...