Duroferon

B03AA07
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af jernmangel

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder ferrosulfat (svarende til 100 mg jern). 

Doseringsforslag

Jernmangelanæmi 

 • Voksne. 100 mg 2 gange dgl.


Profylaktisk behandling 

 • Voksne. 100 mg dgl.
 • Gravide. Fra 10. svangerskabsuge anbefales en dosis svarende til 40-50 mg dgl. (100 mg hver 2. dag).
 • Bloddonorer. 100 mg 1 gang dgl. i 14 dage efter hver tapning.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn på grund af relativt stor enkeltdosis.
 • Depottabletterne:
  • Skal synkes hele.
  • Må ikke suges, falde hen i munden eller tygges, se Forsigtighedsregler.
  • Tages med et glas vand.
  • Tages før eller sammen med et måltid.

• Matriksen i depottabletterne kan i nogle tilfælde udskilles i tabletlignende form med fæces.  

Kontraindikationer

 • Hæmosiderose
 • Hæmokromatose.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke suges, falde hen i munden eller tygges pga. risiko for orale ulcera og misfarvning af tænderne.
 • Farver afføringen sort.
 • Aspiration af ferrosulfat tabletter kan give nekrose i bronkieslimhinderne og kan dermed medføre hoste, hæmoptyse, bronkostenose og/eller lungeinfektion. Ældre og andre med synkebesvær bør kun behandles med jernsulfat tabletter efter omhyggelig vurdering af risiko for aspiration.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Afføringen farves sort, Diarré, Kvalme, Obstipation, Pyrosis.
Sjældne (0,01-0,1%) Ulcerationer og strikturer i øsofagus.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.
Gastro-intestinal blødning, Hævelse eller misfarvning af tunge eller mundhule.

Ældre og andre med synkebesvær har risiko for øsofageale læsioner, bronkial nekrose og bronkiestenose. Se endvidere Forsigtighedsregler

Interaktioner

 • Jernpræparater kan nedsætte biotilgængeligheden af en række andre lægemidler, hvorfor man skal være særlig opmærksom. I de fleste tilfælde kan interaktionen undgås ved at anvende lægemidlerne med forskudt indtagelsestidspunkt. For yderligere information se tabel 1 i Orale midler (jern og kombinationer).
 • Dosisjustering af levothyroxin eller zink kan være nødvendig ved samtidig brug af jern.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk tilskud. Der er data for mange tusinde gravide eksponeret for oralt jerntilskud uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Adsorberet jern udnyttes i hæmoglobinsyntesen.
 • Ved store doser aflejres jern desuden i depoter i lever og knoglemarv.

Farmakokinetik

 • Absorberes i tilstrækkeligt omfang fra mave-tarmkanalen.
 • Tabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) depottabletter 100 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 040707
100 stk. (blister)
Udgået 27-07-2020
(HA) depottabletter 100 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 571579
100 stk.
116,50 2,53
(HA) depottabletter 100 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 530800
200 stk.
Udgået 04-05-2020

Substitution

depottabletter 100 mg
Ferro Duretter ACO, Ferrosulfat, depottabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Depottabletter  100 mg  (2care4)

Præg:
DD, A
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,2 x 10,2
depottabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

11.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...