Sendoxan®

L01AA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Maligne lidelser, især cancer mammae, myelomatose, lymfomer og leukæmier. Anvendes også som immunosuppressivum.

 

Cyclophosphamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til henholdsvis immunsuppressiv behandling og maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 50 mg cyclophosphamid.
Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 200 mg, 500 mg eller 1 g vandfrit cyclophosphamid. 

Doseringsforslag

 • Mange forskellige doseringsskemaer er i anvendelse fx
  • oralt 2-3 mg/kg legemsvægt dgl.
  • parenteralt gives en engangsdosis på 600 mg/m2 legemsoverflade i.v. hver 3.-4. uge.
 • Dosis må afpasses efter leukocyt- og evt. trombocyttal samt øvrige bivirkninger.
 • Dosis afhænger desuden af, om cyclophosphamid gives som enkeltstofbehandling eller i kombination med andre cytostatika.


Bemærk: Tabletterne skal synkes hele. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-50 ml/min:

  Dosis bør nedsættes pga. risiko for øget toksicitet. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Stærkt nedsat leverfunktion kan resultere i nedsat aktivering af cyclophosphamid ved biotransformation i leveren. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hæmoragisk cystitis efter tidligere behandling med cyclophosphamid eller ifosfamid
 • Intravesikal obstruktion.

Forsigtighedsregler

Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber.
Knoglemarvsdepression.
Alopeci.
Cystitis*, Hæmaturi.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Kulderystelser.
Infektioner.
Oligospermi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ekg-forandringer, Hjerteinsufficiens, Kardiomyopati, Nedsat uddrivningsfraktion.
Perifer neuropati.
Anafylaktisk reaktion, Sepsis.
Høretab.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning.
Arytmier.
Amenoré.
Meget sjældne (< 0,01%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

* Risiko for cystitis kan mindskes ved profylaktisk intravenøs indgift af mesna kombineret med parenteral hyperhydrering og alkalinisering af urinen

Interaktioner

 • Samtidig indgift af allopurinol øger risikoen for knoglemarvsdepression, og der ses nedsat renal clearance af cyclophosphamidmetabolitter.
 • Samtidig behandling med azathioprin øger risikoen for bivirkninger.
 • Ved uændret oral antikoagulationsbehandling ses stigende INR (op til 10) efter indgift af cyclophosphamid.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 4269, 692, 2789, 4270, 2955, 4268, 2790, 4264, 4267, 2954

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 75%.
 • Efter parenteral indgift dannes de aktive alkylerende former ved biotransformation i leveren.
 • Plasmahalveringstid 2-10 timer.
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af injektionsvæske 

Opløses i isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske (4-5 ml pr. 100 mg pulver). 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med bl.a. isotonisk natriumchlorid- og glucose-infusionsvæske. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cyclophosphamid bør udvises forsigtighed. Tabletterne er dog sukkerovertrukne, således at man ved berøring af dem ikke kommer i kontakt med det aktive indholdsstof. Må ikke deles. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : overtrukne tabletter 50 mg
Andre:
Lactose : overtrukne tabletter 50 mg
Macrogoler : overtrukne tabletter 50 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) overtrukne tabletter 50 mg 548356
100 stk. (blister)
1.264,50
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 1 g 020264
1 htgl. a 1 g
432,70
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 200 mg 020242
1 htgl. a 200 mg
100,00
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 500 mg 020307
1 htgl. a 500 mg
224,75

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
overtrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932

 
 

Revisionsdato

2019-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...