Isomex®

C01DA14
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af angina pectoris

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 30 mg isosorbidmononitrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 30 mg 1 gang dgl.
 • Dernæst sædvanligvis 60 mg 1 gang dgl.
 • Ved behov kan dosis øges til 120 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk 

 • Depottabletter skal synkes hele.
 • De må ikke tygges eller knuses.
 • Matriksen i depottabletterne kan i nogle tilfælde udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Kardiogent shock, medmindre der sikres et tilstrækkeligt højt slutdiastolisk tryk i venstre ventrikel
 • Akut kredsløbssvigt (shock, vaskulært svigt)
 • Konstriktiv pericarditis
 • Pericardial tamponade
 • Restriktiv kardiomyopati
 • Anvendelse af riociguat og fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Signifikant anæmi, hypotension med eller uden andre shocktegn, signifikant cerebrovaskulær lidelse, hypotyreose eller andre lidelser, som er følsomme for virkninger af hypotension
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Aortastenose
 • Mitralstenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati, nedsat minutvolumen pga. risiko for akut synkope.
 • Forhøjet intrakranielt tryk pga. venedilatation.
 • For at modvirke toleransudvikling bør der kun indtages 1 dosis pr. døgn.

Bivirkninger

Initialt kortvarig pulserende hovedpine, rødme i ansigtet og svimmelhed, som ofte forsvinder ved fortsat behandling.
Almindelige (1-10%) Hypotension.
Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Kvalme.
Takykardi.
Sjældne (0,01-0,1%) Synkope.
Ikke kendt Bradykardi, Forværring af angina pectoris.
Eksfoliativ dermatitis.
Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension.
Somnolens.

Interaktioner

 • Samtidig anvendelse af riociguat er kontraindiceret pga. risiko for hypotension.
 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater og kan medføre alvorlige bivirkninger som synkope eller myokardieinfarkt. Må ikke anvendes samtidigt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Nitrater øger myokardiets gennemblødning og fører til et fald i hjertets iltbehov på grund af perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 90-100%.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Ca. 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Isosorbidmononitratdepottabletter  30 mgdepottabletter  30 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : depottabletter 30 mg, depottabletter 30 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved angina pectoris. 

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 439888
98 stk. (blister)
168,70 2,43
(HA) depottabletter 30 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 460294
98 stk. (blister)
179,45 2,58

Substitution

depottabletter 30 mg
Farmidur Orifarm Generics, Isosorbidmononitrat, depottabletter 30 mg
Imdur Navamedic AB, Isosorbidmononitrat, depottabletter 30 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 13
depottabletter 30 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

12.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...