Voltadol

M02AA15
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til lokal anvendelse på hud. 

Anvendelsesområder

Lokal, symptomatisk behandling af smerte ved akutte forstuvninger, forstrækninger eller blå mærker på ekstremiteter efter stump traume, fx sportsskader. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Medicinsk plaster. 1 plaster indeholder 140 mg diclofenacnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 16 år 

 • 1 plaster 2 gange dgl. Appliceres morgen og aften. Bør kun appliceres på intakt hud.
 • Højst 2 plastre dgl. Derfor kan kun ét smertende område behandles ad gangen.
 • Anvendes i højst 7 dage.

 

Bemærk: 

 • Vedr. applikation, se Håndtering.
 • Erfaring savnes vedr. > 7 dages brug.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 16 år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet.
Eksem, Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Kontaktdermatitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme.
Fotosensibilitet.
Angioødem.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe (ca. 6%). Bør undgås i 3. trimester på grund af teoretisk risiko for påvirkning af ductus arteriosus. Kan anvendes i 1. og 2. trimester, da absorptionen er lav, ca. 6% af den applicerede dosis, hvilket ikke skønnes at udgøre en risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3966, 1550

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID hæmmer prostaglandinsyntesen. 

Farmakokinetik

Den systematiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 

Applikation 

 • Må kun appliceres på intakt, symptomfri hud.
 • Kan evt. fastholdes vha. net-bandage.
 • ikke anvendes sammen med okklusionsbandage.
 • Plastret bør ikke deles.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) plastre 140 mg 131238
2 stk.
ikke fast pris

Substitution

plastre 140 mg
Voltarol GSK Consumer Healthcare, Diclofenac, plastre 140 mg
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-03-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...