Varuby

A04AD14
 
 

Neurokinin (NK1)-receptorantagonist med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med cytostatikabehandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 90 mg rolapitant. 

Doseringsforslag

Voksne. 180 mg højst 2 timer før kemoterapi med mindst 2 ugers interval. 


Bemærk: 

 • Anvendes i kombination med glukokortikoid og 5-HT3-antagonist, se produktresumé.
 • Tabletterne skal synkes hele og kan tages med eller uden mad.
 • Ingen erfaring vedr. børn < 18 år og ældre > 75 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Begrænset erfaring.  

  Terminal sygdom: Ingen erfaring.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig brug af naturlægemidler med perikon. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10%) Træthed.
Obstipation.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Oral candidiasis, Stomatitis.
Neutropeni.
Koncentrationsbesvær, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø, Hypertension.
Forhøjet INR, Leukopeni, Trombocytopeni.
Dehydrering, Hypomagnesiæmi.
Artralgi, Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse, Rygsmerter.
Angst, Balanceforstyrrelser, Bevægeforstyrrelser, Gangforstyrrelser, Synkope.
Alopeci.
Angioødem, Candidiasis, Hypersensitivitet.
Høretab, Sløret syn, Tinnitus.

Interaktioner

 • Rolapitant er en moderat hæmmer af CYP2D6 og kan derfor øge plasmakoncentrationen af midler, der metaboliseres af dette enzym.
 • Samtidig behandling med potente CYP3A4-induktorer (fx rifampicin) skal anvendes med forsigtighed, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af naturlægemidler med perikon) er kontraindiceret.
 • Rolapitant hæmmer BCRP og kan derfor øge virkningen af substrater af BCRP (fx methotrexat, rosuvastatin og sulfasalazin).
 • Rolapitant hæmmer P-gp og kan derfor øge virkningen af substrater af P-gp (fx digoxin og colchicin).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (30 dages karantæne) Obs. Indikation.

Farmakodynamik

Bindes til NK1-receptoren i kemoreceptor-triggerzonen og nucleus tractus solitarius. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100%.
 • Fordelingsvolumen ca. 6,6 l/kg
 • Metaboliseres i leveren af CYP3A4 til den aktive metabolit M19.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 7 dage.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 470455
2 stk. (blister)
578,10 578,10

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  90 mg

Præg:
T0101, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,5 x 15
filmovertrukne tabletter 90 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-06-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. juni 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...