Solifenacin "Paranova"

Udgået: 30.12.2019
G04BD08
 
 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg og 10 mg solifenacinsuccinat. 

Doseringsforslag

Voksne. 5 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 10 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Voksne. Højst 5 mg 1 gang dgl.

  Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret.  

  Kontraindiceret i forbindelse med hæmodialyse pga. manglende data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B): Højst 5 mg 1 gang dgl. Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret.
 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): Kontraindiceret.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser, fx svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose og gastro-øsofageal refluks)
 • hiatus hernie
 • autonom neuropati.

Risiko for antikolinerg belastning 

Solifenacin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Akkommodationsbesvær.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perifere ødemer.
Somnolens.
Urinvejsinfektion, Vandladningsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) Colonobstruktion.
Urinretention.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.
 • Efter markedsføringen er der rapporteret meget sjældne tilfælde af torsades de pointes-takykardi, erythema multiforme samt angioødem.
 • Risiko for konfusion hos ældre på grund af den antikolinerge effekt.

Interaktioner

 • Solifenacin kan nedsætte virkningen af metoclopramid.
 • Itraconazol og andre hæmmere af CYP3A4 øger plasmakoncentrationen af solifenacin, mens CYP3A4-induktorer sænker plasmakoncentrationen.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (10 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Kompetitiv og selektiv muskarinreceptorantagonist med højest affinitet for M3-undertypen.
Solifenacin afhjælper lagringsfunktionsproblemer relateret til aktivering af M3-receptorer i blæren forårsaget af ikke-neuronalt frigivet acetylkolin. Ikke-neuronalt frigivet acetylkolin sensibiliserer sensorisk urotelfunktion og manifesteres som imperiøs vandladning og vandladningshyppighed. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-8 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 45-68 timer.
 • Ca. 11% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Solifenacinfilmovertrukne tabletter  5 mg  (Paranova Danmark) filmovertrukne tabletter  10 mg  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) 075920
30 stk. (blister)
Udgået 30-12-2019
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) 102361
90 stk. (blister)
Udgået 30-12-2019
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Paranova Danmark) 395980
30 stk. (blister)
Udgået 30-12-2019
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Paranova Danmark) 144370
90 stk. (blister)
Udgået 30-12-2019

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  5 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,7 x 7,7
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
151,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,8 x 7,8
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.12.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. maj 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...