Calciumfolinat "Fresenius Kabi"

V03AF03
 
 

B-vitamin, antidot til folsyreantagonister. 

Anvendelsesområder

 • Antidot mod folsyreantagonister
 • Højdosisbehandling og forgiftning med methotrexat
 • Potenserer den antineoplastiske effekt af 5-fluoruracil.

Dispenseringsform

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg folininsyre (som calciumsalt). 

Doseringsforslag

I tilslutning til højdosis-methotrexatbehandling 

Individuelt. Sædvanligvis 15 mg/m2 legemsoverflade hver 6. time. 

Første folininsyredosis gives almindeligvis 12-24 timer efter påbegyndt indgift af methotrexat. De første fire doser gives i.v. eller i.m., derefter kan oral behandling anvendes. Sædvanlig behandlingsvarighed er 3 døgn, som forlænges ved tvivl om udskillelsesforholdene for methotrexat (nyrefunktion, kumulation i ascites og pleuravæske). Måling af serumkoncentrationen af methotrexat kan da være vejledende: 

 • Ved koncentration > 5x0,1 mikromolær, gives yderligere behandling med folininsyre 15 mg/m2 hver 6. time i alt 8 gange.
 • Dosis øges til 100 mg/m2 ved koncentrationer på ca. 1x10 mikromolær og til 200 mg/m2 ved 2x10 mikromolær. Behandlingen fortsættes, indtil koncentrationen er faldet til < 5x10 nanomolær.


Methotrexatforgiftning 

Behandling påbegyndes hurtigst muligt (essentielt) og inden for 24 timer. Der gives folininsyre i mindst samme mængde som methotrexatdosis. 

 • Ukendt, men formodet svær forgiftning
  • Voksne. 200 mg 4 gange dgl. i.v.
  • Børn. 50 mg 4 gange dgl. i.v.
 • Moderat forgiftning
  • Voksne. 50 mg 4 gange dgl. i.v.
  • Børn. 15 mg 4 gange dgl. i.v.

Bemærk: Behandlingen fortsættes indtil koncentrationen af methotrexat er lavere end 50 nanomol/l, eller indtil evt. knoglemarvsdepression ophører, uanset serum-methotrexat. 

Se Methotrexat (forgiftninger)

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Perniciøs anæmi og andre megaloblastære anæmier, som skyldes B12-vitaminmangel. 

Må ikke gives intratekalt. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Knoglemarvsdepression.
Mucositis.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Sjældne (0,01-0,1%) Agitation, Depression.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 40-50%. Maternelle doser over 1 mg dgl. frarådes.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Obs. indikation.

Farmakodynamik

Levofolininsyre, den farmakologisk aktive isomer i folininsyre, ophæver virkningen af folsyreantagonister, fx methotrexat. 

Farmakokinetik

 • Folininsyre metaboliseres hurtigt til den farmakologisk aktive metabolit 5-methyl-THF.
 • Folininsyre og dets derivater fordeles til alle kroppens væv.
 • Udskilles gennem nyrerne hovedsageligt som 10-formyl-THF og 5,10-methyl-THF.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,5-8,5. 

 

Håndtering 

Fortynding til intravenøs infusion 

Injektions- og infusionsvæske kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.  

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Fortyndet injektions-/infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer i køleskab eller ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 494327
10 x 10 ml
826,10 49,57
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 457070
10 x 35 ml
1.581,40 27,11
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 540548
10 x 100 ml
4.467,70 26,81
 
 

Revisionsdato

19.02.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...