Tavegyl®

R06AA04
 
 
Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Oralt 

Parenteralt 

 • Tillægsbehandling ved anafylaktisk reaktion eller angioødem
 • Forebyggelse eller behandling af allergiske eller pseudoallergiske reaktioner.

 

Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer til systemisk brug.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv) clemastin (som fumarat).
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg clemastin (som fumarat). 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Voksne. 1 mg morgen og aften. Dosis kan evt. øges til 4 mg dgl. Højeste enkeltdosis er 2 mg.
 • Børn 6-12 år. 0,5 mg morgen og aften.

Parenteralt 

 • Voksne og børn over 12 år.
  • Behandling. Sædvanligvis 2 mg i.m. eller i.v. Kan gentages efter 12 timer.
  • Forebyggende. 2 mg i.v. umiddelbart før den ventede reaktion. Opløsningen kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske i forholdet 1 til 5.
 • Børn 1-12 år. 0,0125 mg/kg legemsvægt i.m. Kan gentages efter 12 timer.
 • Bemærk: Gives som dyb i.m. injektion eller langsom (over 2-3 min.) i.v. injektion.

Kontraindikationer

Porfyri 

Må ikke anvendes ved porfyri. Clemastin er sandsynligvis porfyrinogent. Der er dog beskrevet 2 tilfælde af porfyrianfald, hvor brug af midlet ikke har forværret tilstanden (3775). Se endvidere Porfyri

Referencer: 3775

Forsigtighedsregler

 • På grund af clemastins antikolinerge virkninger bør udvises forsigtighed ved bl.a. glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.
 • Bør desuden anvendes med forsigtighed ved myasthenia gravis eller søvnapnø.

 

Ældre 

Forsigtighed ved brug til ældre bl.a. på grund af større følsomhed for bivirkninger med stimulering af centralnervesystemet. Undgås hos ældre med konfusion. 

 

Alkoholindhold 

Injektionsvæsken indeholder 0,14 g alkohol pr. dosis på 2 ml. Det svarer til ca. 1 % af én genstand.  

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Clemastin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Døsighed.
Træthed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Dyspnø.

Bivirkningerne i tabellen gælder oral behandling. Allergiske reaktioner og dyspnø er set med større hyppighed ved parenteral anvendelse. 

Interaktioner

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. Bør ikke anvendes de sidste 2 uger før terminen, da der kan forekomme abstinenssymptomer og sedation hos barnet. Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Referencer: 865, 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 5,2%. Der er en enkelt meddelelse om sløvhed, irritabilitet, afvisning af fødeindtagelse og nakkestivhed hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må tappes.

Injektion: Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge. 

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Har som andre 1. generations (sederende) antihistaminer antikolinergisk og sederende virkning.
 • Virkningsvarighed normalt 10-12 timer - virkning op til 24 timer er set.

Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer til systemisk brug

 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 11,4 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 21 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 40%. I produktresumeet angives dog, at midlet absorberes næsten fuldstændigt. Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
Referencer: 4033

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Injektionsvæske. pH 6,3
 • Forligelighed ved infusion: Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske.

Indholdsstoffer

Clemastintabletter  1 mginjektionsvæske, opl.  1 mg/mlinjektionsvæske, opl.  1 mg/ml  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Andre:
Ethanol : injektionsvæske, opl. 1 mg/ml, injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Orifarm)
Lactose : tabletter 1 mg
Natriumcitrat : injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
Propylenglycol : injektionsvæske, opl. 1 mg/ml, injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Orifarm)
Sorbitol : injektionsvæske, opl. 1 mg/ml, injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Orifarm)
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 1 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 139840
100 stk.
351,40 7,23
(HA) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 496925
100 stk. (blister)
351,40 7,23
(B) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml 149963
5 amp. a 2 ml
96,40 19,28
(B) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Orifarm) 193590
5 x 2 ml
Udgået 21-09-2020

Substitution

tabletter 1 mg
Tavegil (Parallelimport), Clemastin, tabletter 1 mg
 
injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
Clemastin "Paranova" (Parallelimport), Clemastin, injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
T, O
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 1 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3775. The Drug Database for Acute Porphyria. http://www.drugs-porphyria.org. 2019;


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


865. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Matern Fetal Neonatal Med. 2002; 11(3):146-52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12380668 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4033. Schran HF, Petryk L, Chang CT, O'Connor R, Gelbert MB. The pharmacokinetics and bioavailability of clemastine and phenylpropanolamine in single-component and combination formulations. J Clin Pharmacol. 1996; 36(10):911-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8930778 (Lokaliseret 13. december 2018)

 
 

Revisionsdato

11.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...