Benylan®

R06AA02
 
 
Antihistamin registreret som hostestillende middel.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1,4 mg eller 2,8 mg diphenhydraminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge over 15 år. 28 mg 3-5 gange dgl.
 • Børn 6-15 år. 14 mg højst 3-5 gange dgl.
 • Børn 2-5 år. 7 mg højst 3-5 gange dgl.

Forsigtighedsregler

 • På grund af diphenhydramins udprægede antikolinerge virkninger bør udvises forsigtighed ved glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.
 • Forsigtighed ved astma, epilepsi og nedsat leverfunktion.
 • Alkoholindhold
  Oral opløsning
  indeholder 5% v/v alkohol. 1 dosis af oral opløsning 1,4 mg/ml henholdsvis 2,8 mg/ml indeholder op til ca. 0,5 g henholdsvis ca. 1 g alkohol, der svarer til ca. 4 % henholdsvis ca. 8 % af én genstand.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Diphenhydramin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Sedation.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Svimmelhed.
Mundtørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation.
Hypotension.
Koordinationsbesvær, Paræstesier, Tremor.
Kramper.
Sløret syn.
Tinnitus.
Vandladningsbesvær.

Interaktioner

 • Forstærker den sederende virkning af anxiolytikaantipsykotikahypnotika og alkohol. 
 • Øger MAO-hæmmeres kardiotoksicitet. 
 • Forstærker tricykliske antidepressivas antikolinerge virkning og nedsætter effekten af  kolinesterasehæmmere
 • På grund af alkoholindholdet er der risiko for interaktion med disulfiram eller metronidazol.
 • Samtidig anvendelse af midler, der giver risiko for forlænget QTc-interval (fx lithium, visse antiarytmika, visse makrolider, moxifloxacin) bør undgås. - Se endvidere Antiarytmika.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for flere tusinde eksponerede, heraf omkring 2.000 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Bør ikke anvendes den sidste uge af graviditeten, da der er risiko for bivirkninger hos barnet. 

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Referencer: 3711, 3878, 3905, 3906, 3907

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Der kan forekomme milde bivirkninger i form af irritabilitet og sedation. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Farmakodynamik

H1-receptorantagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning. Virkningsvarighed 4-8 timer.  

Diphenhydramin er registreret som hostestillende middel med en centralt hostestillende effekt. En nylig opgørelse af studier, har dog ikke kunne påvise signifikant hostestillende virkning af diphenhydramin(504).  

Referencer: 504

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-9 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Smag: 

Oral opløsning 1,4 mg/ml: Hindbærsmag. 

Oral opløsning 2,8 mg/ml: Mentholsmag. 

Indholdsstoffer

Diphenhydraminoral opløsning  1,4 mg/mloral opløsning  2,8 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Karamel (E150a) : oral opløsning 2,8 mg/ml
Ponceau 4 R (cochenillerød A) (E124) : oral opløsning 2,8 mg/ml
Konservering:
Natriumbenzoat  (E211) : oral opløsning 1,4 mg/ml, oral opløsning 2,8 mg/ml
Smag:
Hindbær : oral opløsning 1,4 mg/ml
Menthol : oral opløsning 2,8 mg/ml
Andre:
Ethanol : oral opløsning 1,4 mg/ml, oral opløsning 2,8 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) oral opløsning 1,4 mg/ml 000815
125 ml
67,95 89,09
(HA) oral opløsning 2,8 mg/ml 000801
125 ml
72,95 47,40

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


3905. LiQ, Mitchell AA, Werler MM et al. Assessment of antihistamine use in early pregnancy and birth defects. J Allergy Immunol Pract. 2013; 1(6):666-74, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24565715 (Lokaliseret 24. oktober 2018)


504. Smith S, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in ambulatory settings. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895922 (Lokaliseret 26. maj 2016)


3907. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth defects and drugs in pregnancy. Birth defects and drugs in pregnancy. 1977; , http://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19782703483 (Lokaliseret 22. januar 2019)


3906. Parkin DE. Probable Benadryl withdrawal manifestations in a newborn infant. J Pediatr. 1974; 85(4):580, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4443870 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

04.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...