Benylan®

R06AA02
 
 
Antihistamin registreret som hostestillende middel.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1,4 mg eller 2,8 mg diphenhydraminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge over 15 år. 28 mg 3-5 gange dgl.
 • Børn 6-15 år. 14 mg højst 3-5 gange dgl.
 • Børn 2-5 år. 7 mg højst 3-5 gange dgl.

Forsigtighedsregler

 • På grund af diphenhydramins udprægede antikolinerge virkninger bør udvises forsigtighed ved glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.
 • Forsigtighed ved astma, epilepsi og nedsat leverfunktion.
 • Alkoholindhold
  Oral opløsning
  indeholder 5% v/v alkohol. 1 dosis af oral opløsning 1,4 mg/ml henholdsvis 2,8 mg/ml indeholder op til ca. 0,5 g henholdsvis ca. 1 g alkohol, der svarer til ca. 4 % henholdsvis ca. 8 % af én genstand.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Diphenhydramin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Sundhedsstyrelsen, Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang, juni 2019

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Sedation.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Mundtørhed.
Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Agitation, Koordinationsbesvær, Kramper, Paræstesier, Tremor.
Vandladningsbesvær.
Sløret syn, Tinnitus.

Interaktioner

 • Forstærker den sederende virkning af anxiolytikaantipsykotikahypnotika og alkohol. 
 • Øger MAO-hæmmeres kardiotoksicitet. 
 • Forstærker tricykliske antidepressivas antikolinerge virkning og nedsætter effekten af  kolinesterasehæmmere
 • På grund af alkoholindholdet er der risiko for interaktion med disulfiram eller metronidazol.
 • Samtidig anvendelse af midler, der giver risiko for forlænget QTc-interval (fx lithium, visse antiarytmika, visse makrolider, moxifloxacin) bør undgås. - Se endvidere Antiarytmika.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for flere tusinde eksponerede, heraf omkring 2.000 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Bør ikke anvendes den sidste uge af graviditeten, da der er risiko for bivirkninger hos barnet. 

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Referencer: 3905, 3878, 3906, 3907, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Der kan forekomme milde bivirkninger i form af irritabilitet og sedation. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

H1-receptorantagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning. Virkningsvarighed 4-8 timer.  

Diphenhydramin er registreret som hostestillende middel med en centralt hostestillende effekt. En nylig opgørelse af studier, har dog ikke kunne påvise signifikant hostestillende virkning af diphenhydramin(504).  

Referencer: 504

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-9 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Smag: 

Oral opløsning 1,4 mg/ml: Hindbærsmag. 

Oral opløsning 2,8 mg/ml: Mentholsmag. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Karamel (E150a) : oral opløsning 2,8 mg/ml
Ponceau 4 R (cochenillerød A) (E124) : oral opløsning 2,8 mg/ml
Smag:
Hindbær : oral opløsning 1,4 mg/ml
Menthol : oral opløsning 2,8 mg/ml
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) oral opløsning 1,4 mg/ml 000815
125 ml
68,15 89,31
(HA) oral opløsning 2,8 mg/ml 000801
125 ml
73,10 47,49

Referencer

504. Smith S, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in ambulatory settings. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895922 (Lokaliseret 26. maj 2016)


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluwer 2017 11th Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620


3905 LiQ, Mitchell AA, Werler MM et al Assessment of antihistamine use in early pregnancy and birth defects J Allergy Immunol Pract 2013 1(6) 666-74 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24565715


3906 Parkin DE Probable Benadryl withdrawal manifestations in a newborn infant J Pediatr 1974 85(4) 580 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4443870


3907 Heinonen OP, Slone D, Shapiro S Birth defects and drugs in pregnancy Birth defects and drugs in pregnancy 1977 2019 http://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19782703483

 
 

Revisionsdato

2019-01-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...