Mucomyst®

R05CB01
 
 
Ekspektorans som nedsætter viskositeten af mukøst og purulent opspyt.

Anvendelsesområder

Luftvejssygdom med sejt ekspektorat. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.
Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning. 1 ml indeholder 200 mg acetylcystein. 

Doseringsforslag

Brusetabletter 

 • Voksne. 200 mg 3 gange dgl., 300 mg 2 gange dgl. eller 600 mg 1 gang dgl.
 • Børn over 5 år. 200 mg 2 gange dgl.
 • Bemærk: Brusetabletterne opløses i et ½ glas vand.

Inhalationsvæske 

 • 0,6-1 g (3-5 ml) inhaleres 3-4 gange dgl. ved hjælp af forstøver. Den anvendte forstøver bør kunne give partikler på 1-5 mikrometer.
 • Bemærk: Acetylcystein reagerer med gummi og visse metaller, såsom jern og kobber. Inhalationsapparatur, hvor disse materialer indgår, bør undgås.

Kontraindikationer

Brusetabletter: Nyligt overstået hæmoptyse, da koagler kan opløses, hvorpå fornyet blødning kan indtræde. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved astma eller tidligere mavesår.
 • Ved tegn på forandringer i hud eller slimhinder skal patienten kontakte en læge og behandlingen seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed til histaminfølsomme patienter. Lægerevarende behandling bør undgås.
 • Inhalationsvæske: På grund af risiko for bronkospasme bør ældre patienter være under opsyn under behandlingen.
 • Natriumindhold: 1 brusetablet (200 mg) indeholder 4,3 mmol natrium, som svarer til 251 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Stomatitis.
Allergiske reaktioner.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Angioødem.
Bronkospasme, Dyspnø.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Bronkospasme er fortrinsvist set i forbindelse med astma.
 • Natriumindholdet i brusetabletterne kan forværre ødemtendens.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af hostestillende midler pga. risiko for sekretophobning.
 • Visse antibiotika bør, pga. mulig påvirkning af deres absorption, tages 2 timer forskudt i forhold til acetylcystein - det gælder fx cefalexin og tetracyclin (men ikke doxycyclin, amoxicillin og erythromycin).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

 • Ved inhalation ses en nedsættelse af ekspektorats viskositet. Man har formodet, at effekten skyldes en fri sulfhydryl-gruppe, der reducerer disulfidbindingen i mucusproteinerne. Efter inhalation indtræder virkningen efter 1 minut og er maksimal efter 5-10 minutter.
 • Ved oral anvendelse kan der dog ikke påvises acetylcystein i mucus eller bronkieskyllevæske, hvilket gør denne virkningsmekanisme tvivlsom ved systemisk brug.

Farmakokinetik

 • Elimineres langsomt.
 • Udskilles gennem nyrerne hovedsageligt som metabolitter.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 5% pga. ekstensiv deacetylering til cystein i tarmen. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5 timer.

 

Indholdsstoffer

Acetylcysteinbrusetabletter  200 mginhalationsvæske til nebulisator  200 mg/ml

Hjælpestoffer

Smag:
Citron : brusetabletter 200 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) brusetabletter 200 mg 410957
25 stk.
ikke fast pris
(B) inhalationsvæske til nebulisator 200 mg/ml 179670
10 ml
160,80 128,64

Substitution

brusetabletter 200 mg
Granon Takeda Pharma, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
Mucolysin Sandoz, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
Mucolysin Skovbær Sandoz, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Brusetabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 18,3 x 18,3
brusetabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

29.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...