Hexyon®

Udgået: 03.12.2018
J07CA09
 
 

Kombinationsvaccine mod difteri, tetanus, kighoste, polio, hepatitis B samt infektioner forårsaget af Haemophilus influenzae type b til immunisering af børn. 

Anvendelsesområder

Vaccination af børn fra 6 uger til 24 måneder mod difteri, tetanus, kighoste, polio, hepatitis B samt infektioner forårsaget af Haemophilus influenzae type b.  

Dispenseringsform

Suspension i fyldt sprøjte til injektion. 1 dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • Difteritoksoid
  • ≥ 20 IE
 • Tetanustoksoid
  • ≥ 40 IE
 • Bordetella pertussis - antigener:
  • 25 mikrogram pertussistoksoid
  • 25 mikrogram filamentøs hæmagglutinin
 • Poliovirus D-antigen:
  • Inaktiveret type 1 (Manoney) 40 U
  • Inaktiveret type 2 (MEF-1) 8 U
  • Inaktiveret type 3 (Saukett) 32 U
 • Hepatitis B overfladeantigen
  • 10 mikrogram
 • Haemophilus influenzae type B:
  • 12 mikrogram Haemophilus influenzae type b polysaccharid (polyribosylribitolphosphat)
  • 22-36 mikrogram Haemophilus influenzae type b polysaccharid konjugeret til tetanusprotein.

Doseringsforslag

Børn 6 uger-24 mdr. 

 • 0,5 ml i.m.
 • Primær vaccination består af 2 eller 3 doser:
  • 2 doser: Mindst 8 ugers interval mellem 1. og 2. dosis.
  • 3 doser: Mindst 4 ugers interval mellem 1. og 2. dosis og mellem 2. og 3. dosis.
 • Booster vaccination
  • Efter 2 doser primærvaccination: Mindst 6 mdr. efter 2. dosis.
  • Efter 3 doser primærvaccination: Mindst 6 mdr. efter 3. dosis.

 

Injektion 

 • Kun til i.m. administration. Foretrukne indgivelsessted er øvre anterolaterale område på overlåret. Evt. i deltoideusmusklen hos børn fra 15-mdr.s-alderen.

 

Forhold til andre vacciner 

 

Beskyttelse 

 • Efter revaccination i 5-års-alderen anses beskyttelsen mod difteri og tetanus for at vare 10 år.
 • Beskyttelsen mod polio anses for at være livslang.
 • Varigheden af beskyttelse mod kighoste er formentlig 5-10 år.
 • Vaccinen yder beskyttelse mod H. influenzae type b, men beskytter ikke mod ikke-kapselbærende stammer af H. influenzae.
 • 3 doser hepatitis B-holdig vaccine antages at give livslang beskyttelse hos immunkompetente børn, som ikke er født af mødre med kronisk hepatitis B-virusinfektion.
 • Der henvises til EPI-Nyt uge 5 2016 vedr. vaccination af børn født af mødre med kronisk hepatitis B-virusinfektion.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer, herunder formaldehyd, neomycin, polymyxin og streptomycin.
 • Børn, som har haft encefalopati af ukendt ætiologi inden for 7 dage efter tidligere vaccination med en pertussisholdig vaccine.
 • Børn med ikke-udredt eller fremadskridende neurologisk sygdom bør ikke vaccineres med pertussisholdig vaccine.
 • Tidligere alvorlige reaktioner på vaccination. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom. Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Ved immunisering af præmature født ≤ 28. svangerskabsuge og specielt tidligere respiratorisk immature børn bør den potentielle risiko for apnø og behov for respiratorisk monitorering i 48-72 timer overvejes. Da fordelene ved vaccination er stor for denne gruppe børn, bør vaccination ikke udelades eller forsinkes.
 • Vaccination bør fortages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.
 • I flg. tilfælde bør beslutning om at give yderligere vaccination mod pertussis nøje overvejes:
  • ≤ 48 timer efter vaccination:
   • Temperatur ≥ 40°C uden anden årsag
   • Hypotont hyporesponsivt anfald (HHE) 
   • Vedvarende, utrøstelig gråd varende ≥ 3 timer.
  • ≤ 3 dage efter vaccination:
   • Kramper med eller uden feber.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Gråd, Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Temperaturstigning.
Opkastning.
Døsighed, Irritabilitet.
Almindelige (1-10%) Diarré.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypersensitivitetsreaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Granulomer på indstiksstedet.
Perifere ødemer.
Kramper.
Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Hypotoniske-hyporesponsive episoder.

Alvorlige bivirkninger, som er indberettet efter indgivelse af andre vacciner, der beskytter mod en eller flere af de samme sygdomme som Hexyon®: 

 • Neuritis
 • Guillain-Barré syndrom
 • Perifer neuropati
 • Multipel sklerose
 • Encefalopati
 • Encefalitis
 • Apnø hos præmature født ≤ 28. svangerskabsuge.

Amning

Ikke relevant.

Baggrund: Vaccinen anvendes normalt kun til børn. 


Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at initiere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber   

 • Difteri- og tetanustoksoid samt Bordetella pertussis - antigener er adsorberet til aluminiumhydroxyd.
 • Poliovirus er produceret i Vero-celler og adsorberet til aluminiumhydroxid.
 • Hepatitis B-overfladeantigen (HbsAg) er fremstillet i Hansenula polymorpha gærceller ved rekombinant DNA-teknologi og er adsorberet til aluminiumhydroxid.
 • Haemophilus influenzae type B:
  • 12 mikrogram Haemophilus influenzae type b polysaccharid (polyribosylribitolphosphat) er adsorberet til aluminiumhydroxid.
  • 22-36 mikrogram Haemophilus influenzae type b  polysaccharid konjugeret til tetanusprotein.

  

Håndtering 

 • Bemærk: Injektionssprøjten skal omrystes før brug.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lyset.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 568648
1 stk. (2 nåle)
Udgået 03-12-2018
 
 

Revisionsdato

2019-03-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...