Cefazolin "MIP"

J01DB04
 
 

Anvendelsesområder

 • Alvorlige infektioner forårsaget af cefazolinfølsomme bakterier, fx infektioner i:
  • Hud- og bløddelsvæv
  • Knogler og led.

Perioperativ profylakse:  

  • Ved kirurgi med øget risiko for infektion med anaerobe bakterier, fx kolorektalt indgreb, bør cefazolin kombineres med et antibiotikum med virkning over for anaerobe bakterier.

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2 g cefazolin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Alvorlige infektioner 

Alder/vægt 

Infektion med 

Døgndosis 

Voksne og
børn > 12 år med
legemsvægt
≥ 40 kg 

Følsomme bakterier 

1-2 g i.v. fordelt på 2-3 doser 

Moderat følsomme bakterier 

3-4 g i.v. fordelt på 3-4 doser 

Svære infektioner 

Højst 6 g i.v. fordelt på 3-4 doser  

Børn > 1 mdr. med legemsvægt
< 40 kg 

Følsomme bakterier 

25-50 mg/kg legemsvægt i.v. fordelt på 2-4 doser 

Moderat følsomme bakterier 

100 mg/kg legemsvægt i.v. fordelt på 3-4 doser 

 

Perioperativ profylakse 

Voksne og børn > 12 år
med legemsvægt ≥ 40 kg
 

Kirurgi 

Dosis 

Kontamineret 

1 g i.v. 30-60 minutter før indgreb 

Varighed ≥ 

2 timer 

Desuden 0,5-1 g i.v. under indgrebet 

 

Bemærk: 

 • Se evt. tabel med beregnede børnedoser i produktresumé.
 • Gives som langsom i.v. injektion eller som i.v. infusion.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 1 mdr.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-55 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg  

  GFR (ml/min.) 

  Døgndosis 

  35-54 

  100% dosis fordelt på 3 doser 

  11-34 

  50% dosis fordelt på 2 doser 

  ≤ 10 

  50% dosis hver 18.-24. time 

   

  Børn > 1 mdr. med legemsvægt < 40 kg  

  GFR (ml/min.) 

  Døgndosis 

  20-40 

  25% dosis fordelt på 2 doser  

  5-20 

  10% dosis givet som 1 dosis 

   

  Forlænget prothrombintid og krampeanfald kan forekomme.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forlænget prothrombintid kan forekomme. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Svær overfølsomhed for cefalosporiner.  

Forsigtighedsregler

 • Svære overfølsomhedsreaktioner på andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav. Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Forlængelse af prothrombintid kan forekomme hos patienter
  • med nedsat leverfunktion
  • med dårlig ernæringstilstand
  • i antikoagulationsbehandling.
  • med andre tilstande med øget blødningstendens
  • i længerevarende cefazolinbehandling.
 • INR skal monitoreres under cefazolinbehandling af disse patienter.
 • I sjældne tilfælde kan cefazolin give falsk resultat af den non-enzymatiske uringlucosetest og Coombs test.
 • Natriumindhold
  2 g pulver indeholder 4,4 mmol natrium, som svarer til 257 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Nedsat appetit.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angioødem.
Drug fever.
Erytem, Erythema multiforme.
Kramper***.
Oral candidiasis*.
Pneumoni, Pneumonitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Angst, Apati, Hyperaktivitet, Konfusion, Nervøsitet.
Dyspnø, Pleuraekssudat, Respiratorisk Distress Syndrom.
Epilepsilignende anfald.
Hepatitis****.
Hypoglykæmi.
Interstitiel nefritis, Nefrotoksicitet*****.
Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Stevens-Johnsons syndrom.
Svimmelhed.
Synsforstyrrelser.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Anæmi, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Koagulationsforstyrrelser**, Pancytopeni.
Anafylaktisk reaktion, Ansigtsødem.
Nedsat hæmatokritværdi.
Pseudomembranøs colitis.

*Oral candidiasis er set ved længerevarende brug. 

**Koagulationsforstyrrelser er set hos patienter med nedsat nyrefunktion, nedsat leverfunktion, dårlig ernæringstilstand, trombocytopeni, sygdomme, der kan medføre blødninger, eller i antikoagulationsbehandling. 

***Krampeanfald er set ved nedsat nyrefunktion. 

****Hepatitis kan ses forbigående. 

*****Nefrotoksicitet ses sædvanligvis ved samtidig behandling med potentielt nefrotoksiske lægemidler. 

Interaktioner

 • Cefazolin kan medføre interferens i metabolismen af vitamin K1, især ved vitamin K1-mangel. Tilskud af vitamin K1 kan derfor være påkrævet.
 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefazolin. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • Cefazolin kan evt. intensivere den nefrotoksiske virkning af aminoglykosider og loop-diuretika. Nyrefunktionen bør derfor monitoreres under samtidig behandling med disse lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Generelt synes cefalosporiner ikke forbundet med en øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. Der er ingen specifikke humane data for cefazolin. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefazolin har effekt over for:
   • Grampositive bakterier, fx:
    • Staphylococcus aureus (meticillinfølsomme)
   • Gramnegative bakterier, fx:
    • Escherichia coli
    • Klebsiella pneumoniae
    • Moraxella catarrhalis
    • Proteus mirabilis

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • 2 g pulver opløses i mindst 10 ml sterilt vand, isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Brugsfærdig injektionsvæske gives som langsom i.v. injektion over 3-5 minutter direkte i en vene.
 • Enkeltdoser > 1 g gives som i.v. infusion, se nedenfor.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 g pulver opløses i mindst 8 ml sterilt vand.
 • Beregnet mængde injektionsvæske overføres til isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 50-100 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Brugsfærdig infusionsvæske gives som i.v. infusion over ca. 30-60 minutter.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må kun blandes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektions- eller infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 12 timer ved 25°C og 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g 186616
10 stk.
590,05 88,50
 
 

Revisionsdato

11.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...