Daktarin

Udgået: 07.09.2020
A01AB09
 
 

Svampemiddel til lokal anvendelse ved candidiasis. 

Anvendelsesområder

Oral og øsofageal infektion forårsaget af miconazolfølsomme svampe.

Dispenseringsform

Mundhulegel. 1 g indeholder 20 mg miconazol (1 ml svarer til 24,8 mg miconazol). 

Doseringsforslag

  • Voksne og børn > 2 år. ½ måleske (2,5 ml) 4 gange dgl. efter et måltid
  • Børn 4-24 mdr. ¼ måleske mundhulegel (1,25 ml) 4 gange dgl. efter et måltid.
    Mundhulegelen fordeles i mundhulen og holdes der så længe som muligt, før den synkes. Påpasselighed ved applikation hos små børn for at undgå, at gelen tilstopper luftvejene.
  • Protesebærere. 62,5 mg (½ måleske mundhulegel) 4 gange dgl. Appliceres på protesens slimhindeside efter grundig rengøring af protesen. Protesen sættes straks på plads, og overskydende mundhulegel holdes i munden så længe som muligt, før den synkes. Tandprotesen fjernes om natten.

 

Bemærk: 

  • Behandling af kronisk infektion bør strække sig over 4-6 uger.
  • Der kan være behov for at forlænge/gentage behandlingen.

Kontraindikationer

Spædbørn < 4 måneder eller spædbørn, hvis synkerefleks endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet. 

Forsigtighedsregler

Alkoholindhold 

Mundhulegelen indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset interaktion med warfarin. Tandlæge gav mundhulegel til patient i Marevan-behandling. Flere ugers hospitalsbehandling for justering af INR-værdi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Mundhulegener, Mundtørhed, Opkastning.
Ikke kendt Allergiske reaktioner  (herunder urticaria, angioødem og anafylaktisk reaktion), Stevens-Johnsons syndrom.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Hepatitis.
Stomatitis.
Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

  • Miconazol kan hæmme nedbrydningen af lægemidler, som metaboliseres af CYP3A4 og CYP2C9 (fx warfarin), og der kan være behov for dosisjustering af warfarin, se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
  • Effekt og bivirkninger af visse lægemidler (fx orale antidiabetika og phenytoin) øges muligvis, når de administreres sammen med miconazol, og forsigtighed bør udvises.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for systemisk anvendelse af miconazol, men for vaginal anvendelse er der data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved behandling synkes gelen, men dosis og den systemiske absorption er relativt lille.  

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelsen i modermælk. Dosis ved anvendelse i mundhulen er lille, og den systemiske absorption hos barnet er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer biosyntesen af ergosterol i cellemembranen hos visse fungi og protozoa, hvilket medfører en ændret lipidkomposition og efterfølgende cellenekrose. Miconazol har en dokumenteret klinisk virkning mod dermatofytter og Candida-species. Desuden virker miconazol antibakterielt mod visse grampositive stave og kokker. Nogle Candida-arter har ingen eller nedsat følsomhed for azoler, idet ergosterolsyntesen ikke inhiberes. 

Farmakokinetik

Ca. 25% absorberes fra mave-tarmkanalen, hvilket er utilstrækkeligt til at opnå systemisk virkning, men tilstrækkeligt til at der kan opstå lægemiddelinteraktioner. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) mundhulegel 20 mg/g  (2care4) 476729
40 g
Udgået 07-09-2020

Substitution

mundhulegel 20 mg/g
Brentan McNeil, Miconazol, mundhulegel 20 mg/g
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

31.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...