Bricanyl® Turbuhaler®

R03AC03
 
 

Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulver. 1 dosis indeholder: 

 • 0,25 mg terbutalinsulfat svarende til en afgivet dosis ved inhalation på 0,2 mg.
 • 0,5 mg terbutalinsulfat svarende til en afgivet dosis ved inhalation på 0,4 mg.

Doseringsforslag

Akut bronkospasme 

 • Voksne og børn > 12 år
  • Individuelt, sædvanligvis 0,5 mg efter behov.
  • I svære tilfælde op til 1,5 mg efter behov. 'Der bør højst tages 6 mg i døgnet.
 • Børn 3-11 år
  • Individuelt, sædvanligvis 0,25-0,5 mg efter behov.
  • I svære tilfælde op til 1 mg efter behov.
  • Der bør højst tages 4 mg i døgnet.
 • Bemærk:
  • Bør kun bruges ved behov og ikke i fast dosering.
  • Inhalation via Turbuhaler® kan anvendes af de fleste børn > 5-7 år. Nogle børn mellem 3 og 5 år kan benytte Turbuhaler®.

 

Film med instruktion i brugen af Turbuhaler® kan ses under "Instruktioner". 

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi)
 • Patienter med øget risiko for udvikling af hypokaliæmi (fx ved hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Virker kardilaterende og kan derfor fremkalde en kraftigere blødning under operation. En β-blokker kan hæmme dette.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er dosisafhængige og optræder ofte kun i begyndelsen af behandlingen. Bivirkninger ses normalt kun i lettere grad ved inhalationsbehandling med normale doser. 

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine, Tremor.
Almindelige (1-10%) Palpitationer, Takykardi.
Hypokaliæmi.
Muskelkramper.
Ikke kendt Arytmier, Bronkospasme, Myokardieiskæmi.
Adfærdsforstyrrelse.

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 16.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3863, 3866, 3711, 3864

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Terbutalin kan ikke påvises i barnets plasma, og der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med terbutalin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Virkningsmekanisme 

Korttidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. 

 

Indtræden og varighed af virkning 

 • Virkningen indtræder i løbet af få minutter og når 90% af maksimal virkning i løbet af 30 minutter.
 • Virkningsvarighed op til 6 timer.

Farmakokinetik

 • Pulmonal biotilgængelighed ca. 16%.
 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,3 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 0,25 mg/dosis 170758
120 doser
95,20 6,35
(B) inhalationspulver 0,5 mg/dosis 468374
120 doser
106,80 3,56
(B) inhalationspulver 0,5 mg/dosis  (Orifarm) 153871
200 doser (2x100)
Udgået 21-10-2019
(B) inhalationspulver 0,5 mg/dosis  (Abacus) 122596
200 doser (2x100)
584,90 11,70

Substitution

inhalationspulver 0,5 mg/dosis
Terbutalinsulfat "2care4" (Parallelimport), Terbutalin, inhalationspulver 0,5 mg/dosis
Terbutalinsulfat "Paranova" (Parallelimport), Terbutalin, inhalationspulver 0,5 mg/dosis
 

Foto og identifikation

Inhalationspulver  0,25 mg/dosis

Farve: Lilla, Lyseblå
Mål i mm: 34 x 84
Bricanyl® Turbuhaler® 0,25 mg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Bricanyl® Turbuhaler® 0,25 mg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte, set oppefra
 
Bricanyl® Turbuhaler® 0,25 mg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  0,5 mg/dosis

Farve: Lyseblå, Blå
Mål i mm: 34 x 84
Bricanyl® Turbuhaler® 0,5 mg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Bricanyl® Turbuhaler® 0,5 mg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte, set oppefra.
 
Bricanyl® Turbuhaler® 0,5 mg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3863 Garne E, Hansen AV, Morris J et al Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study J Allergy Clin Immunol 2015 136(6) 1496-502 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26220526


3864 Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome J Obstet Gynaecol 2016 34(4) 455-61 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26467747


3866 Lim A1, Stewart K, König K et al Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy Ann Pharmacother 2011 45(7-8) 931-45 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712513

 
 

Revisionsdato

2018-12-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...