Lynparza

L01XX46
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

 • Vedligeholdelsesbehandling som monoterapi af recidiverende BRCA-muteret high grade serøs epitelial ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer, som responderer på platinbaseret kemoterapi.
 • BRCA-muteret, HER-2-negativ lokal fremskreden eller metastatisk mammacancer efter tidligere behandling med et antracyclin og et texan.

 

Olaparib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 150 mg olaparib. 

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg olaparib. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Tabletter: 300 mg 2 gange dgl.
 • Kapsler: 400 mg 2 gange dgl.

Bemærk

 • Behandling bør påbegyndes senest 8 uger efter sidste dosis i den platinbaserede kemoterapi.
 • Kapsler og tabletter kan ikke erstatte hinanden milligram til milligram pga. forskelle i biotilgængelighed.
 • Dosis bør indtages mindst 2 timer før eller mindst 1 time efter fødeindtagelse.
 • Tabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Må ikke tygges, knuses eller opløses.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

  Bør kun anvendes, hvis fordelene opvejer den potentielle risiko, da sikkerhed og virkning ikke er fastlagt. 

Dosisreduktion

 • GFR 30-50 ml/min:
  • Tabletter: Voksne. Dosis nedsættes til 200 mg 2 gange dgl.
  • Kapsler: Voksne. Dosis nedsættes til 300 mg 2 gange dgl.

  Bemærk: Kapsler og tabletter kan ikke erstatte hinanden milligram til milligram pga. forskelle i biotilgængelighed.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Behandling bør ikke indledes, før hæmoglobin, trombocyt- og neutrofilniveau er restitueret efter tidligere anticancerbehandling, og bør ikke gives i kombination med anden anticancerbehandling (se produktresumé).  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Dyspnø, Hoste.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Stomatitis.
Lymfopeni.
Hududslæt.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dermatitis.
Hypersensitivitet.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-/P-gp-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, kan øge plasmakoncentrationen af olaparib.
 • Moderate eller potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af olaparib.
 • Olaparib hæmmer CYP3A4 in vitro og kan derfor muligvis øge plasmakoncentrationen af lægemidler, der nedbrydes af dette enzym.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4268, 4270, 2789, 691, 4269, 4388, 692, 2790, 2954, 4267, 4264, 2955

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 1 måned efter afslutning af behandlingen. Ved hormonafhængig cancer bør to ikke-hormonelle metoder overvejes. 

Referencer: 3966, 1550

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Blokerer enzymer af typen PARP (poly (ADP-ribose) polymerase), som medvirker ved DNA-reparation af cancercellerne. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer (kapsler) hhv. 1,5 time (tabletter) og forsinkes ca. 2 timer ved samtidig fødeindtagelse.
 • Metaboliseres overvejende via CYP3A4.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 12 timer (kapsler) hhv. 15 timer (tabletter).
 • Ca. 15% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Kapsler 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Kan opbevares i op til 3 måneder ved stuetemperatur (< 30°C). Kapslerne skal kasseres efter denne periode.
 • Må ikke nedfryses. Kapsler, der har været frosset, skal kasseres.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af olaparib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 560293
56 stk. (blister)
25.939,10
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg 155485
56 stk. (blister)
25.939,10
(BEGR) hårde kapsler 50 mg 406356
448 stk.
51.861,45

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
OP100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,3 x 14,5
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
OP150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grågrøn
Mål i mm: 7,3 x 14,5
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
OLAPARIB, 50 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 50 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-07-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...