Gliclatim

Udgået: 22.10.2018
A10BB09
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter med modificeret udløsning. 1 tablet indeholder 30 mg gliclazid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 30 mg 1 gang dgl. om morgenen.
 • Efter 2-4 ugers behandling kan dosis øges efter blodglucoserespons med 30 mg med 1 måneds intervaller til maksimalt 120 mg 1 gang dgl.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Øget risiko for hypoglykæmi. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes, ketoacidose
 • Kendt overfølsomhed over for sulfonylurinstoffer
 • Kendt  over for meglitinider
 • Alvorlig nyreinsufficiens
 • Alvorlig leverinsufficiens
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyre- eller leverfunktion
 • Efter længere tids faste
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel
 • Samtidig behandling med azoler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Ikke kendt Hepatitis.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Synsforstyrrelser.
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1-2%.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang forekommer.
 • Bivirkninger med ukendt frekvens forekommer sjældnere end de andre bivirkninger.

Interaktioner

 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsaligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
 • Virkningen af gliclazid nedsættes ved samtidig brug af naturlægemidler med perikon.
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
 • Ved samtidig brug af fluorquinoloner kan der opstå hypoglykæmi eller hyperglykæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data for gliclazid, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 12-20 timer.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Tabletter med modificeret udløsning frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter med modificeret udløsning 30 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 143325
60 stk. (blister)
Udgået 22-10-2018
(B) tabletter med modificeret udløsning 30 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 588767
90 stk. (blister)
Udgået 22-10-2018

Foto og identifikation

Tabletter med modificeret udløsning  30 mg

Præg:
30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,3 x 9,8
tabletter med modificeret udløsning 30 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...