Velphoro®

V03AE05
 
 

Fosfatbindemiddel til behandling af hyperfosfatæmi. 

Anvendelsesområder

Kontrol af p-fosfat hos dialysepatienter med kronisk nyresygdom. 

Dispenseringsform

Tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 500 mg jern (som sucroferrioxyhydroxid). 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 500 mg 3 gange dgl. i forbindelse med måltiderne. Derefter individuelt ud fra p-fosfat med dosisjustering hver 2.-4. uge til højst 3.000 mg dgl. 

 

Bemærk: 

  • Tyggetabletterne skal tygges grundigt eller knuses.
  • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Kontraindikationer

Hæmokromatose eller andre sygdomme med jernophobning. 

Forsigtighedsregler

Bør ikke anvendes ved malabsorption eller fructoseintolerans. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Misfarvning af tænder og tunge, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø.
Hypercalcæmi, Hypocalcæmi.

Jern kan farve afføringen sort. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Polynukleært jern(III)-oxyhydroxid binder fosfat ved ligandudveksling over hele det gastro-intestinale pH-område. 

Farmakokinetik

  • Jern(III)-oxyhydroxid er stort set uopløseligt og absorberes derfor ikke.
  • Metaboliseres til mononukleært jern, som kan absorberes, men den systemiske absorption af jern er lav.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Tyggetabletterne kan opbevares i højst 45 dage. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tyggetabletter 500 mg 046489
90 stk. (Orifarm)
1.705,60 56,85
(B) tyggetabletter 500 mg 165440
90 stk. (2care4)
1.680,65 56,02
(B) tyggetabletter 500 mg 587946
90 stk.
2.113,20 70,44

Foto og identifikation

Tyggetabletter  500 mg

Præg:
PA, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 20 x 20
tyggetabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-02-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...