Dicloxacillin "Orion"

J01CF01
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af penicillinaseproducerende meticillinfølsomme stafylokokker, fx infektion i 

 • hud
 • bindevæv
 • knogler.

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 250 mg eller 500 mg dicloxacillin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne. 1.000 mg 3-4 gange dgl.
Børn. 50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser. 

 

Det frarådes at anvende kapsler til børn med legemsvægt < 20 kg. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne bør synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne kan evt. åbnes. Indholdet tømmes ud på en ske og indtages sammen med et glas vand.
 • Indtagelse sammen med et måltid kan medføre let reduceret virkning.
 • Se endvidere penicilliner.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Dosisreduktion kan være nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner.  

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed for andre β-lactamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Forværring af ødemtendens på grund af natriumindholdet.
 • Ved indgift af høje doser til ældre patienter er der set reversibel forhøjelse af serum-kreatinin. Derfor bør nyrefunktionen kontrolleres før og under behandlingen af denne gruppe patienter.
 • Bør ikke anvendes til nyfødte, da der er utilstrækkelig dokumentation for dosis.
 • Natriumindhold
  • En 250 mg kapsel indeholder 0,6 mmol natrium, som svarer til ca. 35 mg natriumchlorid.
  • En 500 mg kapsel indeholder 1,1 mmol natrium, som svarer til ca. 64 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Flebitis, Tromboflebitis.
Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter, Hepatitis, Pseudomembranøs colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Bronkospasme, Hypotension, Kredsløbskollaps  (og død), Laryngal ødem, Laryngospasme.
Agranulocytose, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Artralgi.
Kramper, Letargi, Status epilepticus.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet, Serumsyge.
Ikke kendt Hepatotoksicitet, Oral candidiasis.
Encefalopati, Konfusion, Neurotoksicitet.

Nefropati er generelt reversibel ved øjeblikkelig seponering af dicloxacillin. 

Interaktioner

 • Penicilliners baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og forøger serumkoncentrationen af penicilliner.
 • Dicloxacillin kan nedsætte den antikoagulerende virkning af warfarin. Derfor bør INR monitoreres tæt under samtidig behandling med warfarin.
 • I sjældne tilfælde kan systemisk antibiotika nedsætte virkningen af p-piller ved at påvirke re-absorptionen i tarmen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: I modsætning til de fleste andre penicilliner passerer dicloxacillin kun i begrænset omfang placenta. Der er data for ca. 150 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 1,3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker baktericidt på penicillinaseproducerende stafylokokker.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 30-60 minutter.
 • Ca. 75% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. 35-76% absorberes. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 250 mg 592181
30 stk.
45,25 12,07
(B) hårde kapsler 500 mg 384157
30 stk.
Udgået 09-09-2019
(B) hårde kapsler 500 mg 076009
50 stk.
161,55 12,92
(B) hårde kapsler 500 mg 438175
100 stk.
125,05 5,00

Substitution

hårde kapsler 250 mg
Dicillin Sandoz, Dicloxacillin, hårde kapsler 250 mg
Dicloxacillin "Alternova" Alternova, Dicloxacillin, hårde kapsler 250 mg
Dicloxacillin "Bluefish" Bluefish, Dicloxacillin, hårde kapsler 250 mg
 
hårde kapsler 500 mg
Dicillin Sandoz, Dicloxacillin, hårde kapsler 500 mg
Dicloxacillin "Alternova" Alternova, Dicloxacillin, hårde kapsler 500 mg
Dicloxacillin "Bluefish" Bluefish, Dicloxacillin, hårde kapsler 500 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
Y, 14
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 17,2
hårde kapsler 250 mg
 
 
 

Hårde kapsler  500 mg

Præg:
Y, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,3
hårde kapsler 500 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2019-07-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...