Metoclopramide "Orifarm"

A03FA01
 
 
Peristaltikfremmende, antiemetisk middel.

Anvendelsesområder

Kortvarig profylakse og behandling af: 

 • postoperativ kvalme og opkastning
 • kvalme og opkastning ved migræneanfald.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) metoclopramidhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 10 mg højst 3 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Må ikke anvendes til børn < 1 år.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge i alderen 1-18 år.
 • Må kun anvendes kortvarigt (op til 5 døgn).
 • Et minimumsinterval på 6 timer mellem 2 doser skal overholdes, selv i tilfælde af opkastning.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-15 ml/min:

  Dosis nedsættes til 25% af normaldosis. 

 • GFR 15-60 ml/min:

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 50% af normaldosis ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn < 1 år pga. nedsat clearance og øget hyppighed for ekstrapyramidale bivirkninger
 • Parkinsons sygdom
 • Fæokromocytom
 • Epilepsi
 • Gastro-intestinal perforation, mekanisk tarmobstruktion
 • Antipsykotikainduceret tardiv dyskinesi
 • Samtidig behandling med levodopa.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes til børn og unge i alderen 1-18 år pga. øget risiko for neurologiske bivirkninger, fx ekstrapyramidale gener og tics.
 • Risiko for antikolinerg belastning. Metoclopramid er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Døsighed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Diarré, Mundtørhed.
Hypotension  (især efter i.v. indgift).
Akatisi, Depression, Ekstrapyramidale gener, Parkinsonisme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi  (især efter i.v. indgift).
Hyperprolaktinæmi.
Bevidsthedstab, Dyskinesier, Dystoni, Hallucinationer.
Hypersensitivitet.
Amenoré.
Sjældne (0,01-0,1%) Konfusion, Kramper.
Ikke kendt AV-blok*, Forlænget QT-interval, Hjertestop  (evt. forudgået af bradykardi), Hypertension.
Methæmoglobinæmi.
Gynækomasti.
Malignt neuroleptikasyndrom, Suicidaladfærd, Synkope*, Tardive dyskinesier  (ved langtidsbehandling, især hos ældre).
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)*.

* Ses især efter i.v. indgift. 

Ekstrapyramidale bivirkninger kan forebygges og behandles med biperiden, antihistamin eller benzodiazepin. 

Interaktioner

 • Metoclopramid nedsætter virkningen af levodopa, og kombinationen skal undgås.
 • Metoclopramid kan i kombination med antipsykotika øge forekomsten af ekstrapyramidale forstyrrelser/malignt neuroleptikasyndrom, og kombinationen bør undgås.
 • Metoclopramid kan øge plasmakoncentrationen af tacrolimus og ciclosporin.
 • Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika, anxiolytika, antihistaminer og opioider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Man bør være opmærksom på ekstrapyramidale bivirkninger. 

Referencer: 4149, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Efter større doser ses døsighed samt ekstrapyramidale symptomer, som behandles med biperiden. 

Farmakodynamik

 • Kompetitiv dopamin-D2-receptorantagonist. Ved højere koncentrationer tillige binding til 5-HT3-receptorer. Inhiberer desuden kemo-receptorer i brækcenterets triggerzone og mindsker derved kvalme og opkastning.
 • Virkningsvarighed ca. 8 timer.

 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 3,5 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 4-6 timer.
 • Ca. 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 30-100%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 5-15 minutter (i.m.).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 491346
30 stk. (blister)
33,30 3,33
(B) tabletter 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 128707
50 stk. (blister)
38,15 2,29
(B) tabletter 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 524508
100 stk.(blister)
Udgået 09-09-2019

Substitution

tabletter 10 mg
Metoclopramide "Orion" Orion Pharma, Metoclopramid, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
BD
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4149 Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden Eur J Clin Pharmacol 2005 61(12) 899-906 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16328314

 
 

Revisionsdato

2019-08-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...