Lovastatin "Stada"

Udgået: 30.12.2019
C10AA02
 
 
Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat.

Anvendelsesområder

 • Hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi, hvor diæt og andre livsstilsændringer ikke har haft tilstrækkelig effekt.
 • Forebyggende til patienter med høj risiko for kardiovaskulære hændelser, som supplement til reduktion af andre risikofaktorer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg (delekærv) eller 40 mg (delekærv) lovastatin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Individuelt efter behandlingsmål og respons.
Initialt sædvanligvis 20 mg som enkeltdosis sammen med aftensmåltidet. Dosisjusteringer efter mindst 4 ugers behandling. Maksimal døgndosis er 80 mg.
 

Bemærk:  

Bør ikke anvendes til børn. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  P-kreatinkinase bør måles før behandlingsstart pga. prædisposition for rhabdomyolyse. 

  Ved uforklarede muskelsmerter, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal præparatet seponeres og kreatinkinase måles. Ved P-kreatinkinase > 5 gange øverste normalgrænse må behandlingen ikke genoptages. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Aktiv leversygdom eller vedvarende transaminaseforhøjelse af ukendt årsag.
 • Samtidig anvendelse af potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, HIV-proteasehæmmere, erythromycin, clarithromycin og telithromycin).

Forsigtighedsregler

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for diabetes-2.
 • Diabetes-2 disponerede patienter bør monitoreres nøje.
 • Forsigtighed ved tidligere leversygdom, stort alkoholforbrug og ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse. I sådanne tilfælde bør kreatinkinase måles før behandlingen.
 • ALAT bør måles før behandling, efter 1 måneds behandling og ca. halvårligt derefter. Stoffet seponeres, hvis ALAT overstiger 3 gange øverste normalgrænse.
 • Ved uforklarede muskelsmerter, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal præparatet seponeres og kreatinkinase måles. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normale grænse, må behandlingen ikke genoptages.
 • Ved samtidig behandling med amiodaron, verapamil, fibrater (specialistopgave) og nicotinsyre bør lovastatin dosis ikke overstige 40 mg, og til patienter i ciclosporin behandling bør højst gives 20 mg.

Bivirkninger

Korttidsbivirkninger er få og sjældne.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Muskelkramper, Myalgi.
Hovedpine, Paræstesier, Perifer neuropati, Svimmelhed.
Hududslæt.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Myopati, Rhabdomyolyse.
Psykiske ændringer.
Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50%, hvorfor lovastatin og anionbyttere skal indtages med mindst 4 timers interval.
 • Lovastatin metaboliseres via CYP3A4 og samtidig indgivelse af potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, HIV-proteasehæmmere, erythromycin og clarithromycin) øger koncentrationen af lovastatin med øget risiko for myopati. Således bør overvejes pausering med lovastatin, så længe nævnte behandling pågår.
 • Risiko for myopati øges tillige ved samtidig brug af amiodaron, verapamil, fibrater og nicotinsyre.
 • Samtidig indtagelse af store mængder grapefrugtjuice frarådes. Virkningen af vitamin K-antagonister øges.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 150 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 4028, 4027

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet.  

Farmakokinetik

 • Lovastatin er en prodrug, som hydrolyseres til den aktive substans β-hydroxycarboxylsyre.
 • 30-40% absorberes fra mave-tarmkanalen. Samtidig fødeindtagelse øger absorptionen med ca. 50%.
 • Biotilgængelighed ca. 20% (aktive metabolit).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer (aktive metabolit).
 • Udskilles hovedsageligt med galden (aktive metabolit).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 196893
100 stk. (blister)
Udgået 30-12-2019
(B) tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 569402
100 stk. (blister)
Udgået 30-12-2019

Foto og identifikation

Tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 8,2 x 8,2
tabletter 20 mg
 
 
 

Tabletter  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 11,2 x 11,2
tabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

4028. Bateman BT, Hernandez-Diaz S, Fischer MA et al. Statins and congenital malformations: cohort study. BMJ. 2015; 350, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25784688 (Lokaliseret 12. december 2018)


4027. Pollack PS, Shields KE, Burnett DM et al. Pregnancy outcomes after maternal exposure to simvastatin and lovastatin. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2005; 73(11):888-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163683 (Lokaliseret 12. december 2018)

 
 

Revisionsdato

2019-12-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. januar 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...