Magnesium Diasporal

A12CC04
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af magnesiummangel. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning. 1 brev indeholder magnesiumcitrat svarende til 400 mg magnesium. 

Granulat til oral opløsning. 1 brev indeholder magnesiumcitrat svarende til 300 mg magnesium. 

Doseringsforslag

Voksne. 300-400 mg dgl. 


Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 17 år. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for ophobning af magnesium. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Ledningsforstyrrelser i hjertet, der kan forårsage bradykardi.  

Forsigtighedsregler

 • Ved bivirkninger seponeres behandlingen midlertidigt. Når bivirkningerne er aftaget, kan behandlingen genoptages med nedsat dosis.
 • Kaliumindhold
  Pulver til oral opløsning: 1 dosis indeholder 4,43 mmol kalium, som svarer til 173 mg kalium.
 • Natriumindhold
  Granulat til oral opløsning: 1 dosis indeholder 1,75 mmol natrium, som svarer til 102 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

 • Initialt ses forbigående diarré.
 • Træthed kan optræde efter længere tids indtagelse.

Interaktioner

 • Magnesium kompleksbinder:
  • dasatinib
  • estramustin
  • fluorquinoloner
  • jern
  • tetracycliner.
  Der er således risiko for en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift af magnesium. Midlerne og magnesium bør derfor gives forskudt med et tidsinterval på mindst 2 timer.
 • Magnesium kan nedsætte absorptionen af digoxin.
 • Magnesium nedsætter AUC for sotalol. 
 • Magnesium kan forlænge den neuromuskulære blokade af cisatracurium med op til 35 minutter.
 • Amilorid øger plasmakoncentrationen af magnesium, og monitorering af magnesium er nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk mineral. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Forgiftning

 • Magnesiumforgiftning ses primært efter overdosis af laksantia: Hæmmet neuromuskulær overledning, respirationsdepression, CNS-depression, hypotension, bradykardi og hæmmet kardial overledning. 
 • Toksisk dosis er variabel og afhænger bl.a. af nyrefunktion. Tegn på hypermagnesiæmi kan ses ved S-magnesium > 2 mmol/l.
 • Behandling: Magnesium bindes ikke til aktivt kul. I.v. calcium og hæmodialyse ved alvorlig forgiftning.

Farmakodynamik

Magnesium

 • Virker som en fysiologisk calciumantagonist.
 • Stabiliserer fosfolipiderne i cellemembranen.
 • Hæmmer neuromuskulære transmission.

Farmakokinetik

 • Absorberes langsomt og ufuldstændigt primært fra tyndtarmen.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af oral opløsning 

Pulveret/granulatet i et brev opløses i ½ glas (ca. 1,25 dl) postevand. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) pulver til oral opløsning 400 mg 561202
50 stk.
ikke fast pris
(HF) granulat til oral opløsning 300 mg 409335
50 stk.
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

2019-01-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. januar 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...